Gebieden met ontwateringsproblemen krijgen aandacht van OW

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Nurmohamed van Openbare Werken heeft onlangs weer een ronde ingelast om zich te oriënteren in diverse buurten die te kampen hebben met wateroverlast.

Binnenkort zal het ministerie het startsein geven om landelijk kanalen op te halen, bermen te verstevigen en sleuven te creëren, zodat het water makkelijk afgevoerd kan worden. Gebieden waar de kanalen reeds zijn opgehaald en gebieden waar een kolkenzuiger is geweest merken al een verschil in het sneller afvoeren van het overtollige water.

Vanwege tekort aan financiën was het ministerie genoodzaakt projecten tijdelijk stop te zetten. De OW-bewindsman zal een beroep doen op de regering om leningsovereenkomsten door te drukken voor gebieden waar de nood het hoogst is. Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de burger zelf. Een riool voor een huis dient schoongemaakt te worden door de bewoner zelf.

De minister was tijdens zijn oriëntatie bezoek vergezeld van de DNA-leden Cedric van Samson en Henk Aviankoi. De parlementariërs vonden het belangrijk om de stand van zaken persoonlijk waar te nemen. Cedric van Samson zei als volksvertegenwoordiger dat hij vaak geconfronteerd wordt met problemen van de gemeenschap. Hij vond het belangrijk om deelgenoot te zijn van de delegatie om vervolgens de oplossingen van de minister meteen te delen met de gemeenschap.

Te Sophia’s Lust werd de minister verwelkomd door districtscommissaris Suraksha Hirasingh van Wanica Noord- West. Tijdens een demonstratie van het commissariaat was duidelijk te zien hoe eenvoudig trenzen onderhouden kunnen worden middels een boot en een haak.

De dc zal binnenkort een project starten waar bewoners van verschillende ressorten van Wanica Noord- West begeleidt zullen worden bij het schoonhouden van eigen omgevingen.

Roline Pengel gaf als rr-lid van Sophia’s Lust te kennen dat het gebied te kampen heeft met verstopte trenzen. Zij doet een beroep op buurtbewoners om hun omgeving, met name trenzen netjes te houden.

De OW-minister deed ook de Bosch Reitzweg aan, waarbij raads- en kernleden Moesraf Bhikhie, Jenoes Asruf en Warzina Asruf een uiteenzetting gaven van de problemen. Zij houden wel rekening met het feit dat de OW-minister niet alles terstond kan aanpakken. Mogelijkheden zijn nodig voor een tijdelijke oplossing, als het gaat over het afvoeren van het overtollige water.

Overige berichten