Gebedsdag voor Coronie

Op zaterdag 12 januari is er een gebedsdag georganiseerd door de verschillende christelijke kerken in samenwerking met het commissariaat in de multifunctionele te Coronie.

Het thema van deze gebedsdag was: “Gebed, de sleutel tot vergeving, verzoening en voorspoed’’. Allereerst heeft dominee Liesbeth Dundas de avond opgedragen aan de Almachtige. De aanwezigen en de geestelijke leiders hadden zich verdeeld in groepen.

Nadat de groepen waren samengesteld, heeft pastor Dennis Grootfaam het openingsgebed gedaan. Er is een dertiental gebedspunten geformuleerd waarover bij elk gebedspunt 5 minuten is stil gestaan in speciaal gebed, meldt het BIC.

Enkele gebedspunten waren: dat Coronie daadwerkelijk een voorbeeld zal zijn op het gebied van landbouw, veeteelt, visserij en toerisme en met recht het ‘’land van melk en honing en ook het kokos district genoemd mag worden. Het uitbreiden van onderwijsmogelijkheden en goede schoolprestaties.

Gebed voor de districtscommissaris, alle diensthoofden en volksvertegenwoordigers van Coronie. Terugdringen en verbannen van zelfmoord onder jongeren en tienerzwangerschap. Het verbreken van het gebruik van drugs en verhandelen daarvan. Gebed voor de armen en senioren burgers etc. Broeder Arnie Dors heeft het slotgebed gedaan.

Deze gebedsdag is voortreffelijk verlopen. De districtscommissaris van Coronie Remie Tarnadi gaf aan dat dit navolging moet hebben, maar dan moet het groots georganiseerd worden op het Revo Park met alle religieuze gemeentes.(GFC)

Overige berichten