fbpx

GBB-minister heeft een aantal wetten overtreden en moet worden bedankt

INGEZONDEN– President Chandrikapersad Santokhi heeft geen andere keus dan de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) bedanken.

Bij de uitgifte van grondhuurpercelen op het Sabaku-project heeft de minister duidelijk een aantal wetten overtreden om onder meer politieke bonzen binnen haar partij ABOP en vrienden en familie te verrijken.

De stank die uit de beerput komt is onhoudbaar, temeer duidelijk is dat enkele personen staan achter meerdere stichtingen die uit de grond zijn gestampt om in aanmerking te komen van percelen om zo te speculeren met grond.

Leden van oppositiepartijen die deze zaak vanaf het begin hebben bekritiseerd, dienen een klacht in te dienen bij de procureur-generaal.

Behalve het overtreden van artikelen binnen het decreet van Gronduitgifte heeft de minister zich ook schuldig gemaakt aan vertrappen van de anti-corruptiewet en kan zij niet worden gehandhaafd.

BEKIJK OOK
Menstruatiearmoede in Suriname pak je niet aan met verkoopdagen

Dat de president en de vicepresident eerder deze week tijdens een persconferentie aanhaalden dat voortaan eerst het volk in aanmerking moeten komen en dan politici, is een dooddoener.

Wij eisen als volk dat deze zaak niet met een sisser afloopt en dat er een strafrechtelijk onderzoek komt.

In het belang van het onderzoek moet de minister haar portefeuille ter beschikking stellen.

In feite moet de president de minister onmiddellijk ontbieden en haar ontslaan.

J. Boendhie

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud