fbpx

GBB laat personen die met doodgeschoten dieren poseren op social media strafrechtelijk vervolgen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het is ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) in Suriname en haar werkarm de dienst ‘s Landsbosbeheer opgevallen dat jagers c.q. burgers ongecontroleerd foto’s van doodgeschoten diersoorten uit het wild op social media plaatsen, waarbij aangegeven wordt dat de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) geen toezicht heeft.

Naar burgers die poseren op Facebook met doodgeschoten diersoorten uit het wild, wordt door de Dienst ’s Lands Bosbeheer een onderzoek ingesteld en met de verzamelde informatie wordt een dossier opgesteld voor de Procureur-Generaal in Suriname voor een strafrechtelijke vervolging van de overtreders.

Het ministerie meldt dat de betrokkene die poseert zal worden aangehouden door de politie en inv erzekering gesteld en derhalve een hoge transactieboete wordt vastgesteld door het Openbaar Ministerie.

Alle overtredingen van de Bijzondere wetten (Jachtwet 1954, Natuurbeschermingswet 1954, Wet Bosbeheer 1992, Vuurwapenwet 1930, Visstandbeschermingswet 1961 en de Zeevisserijwet 1980), vallen onder de Wet Economische Delicten (misdrijf).

BEKIJK OOK
Integrale aanpak rattenplaag Nickerie noodzakelijk

Hierdoor zal de overtreder onmiddellijk worden aangehouden door de jachtopzieners en middels een proces-verbaal overgedragen aan de dichtbij zijnde Politiepost (Hulpofficier), voor verdere Justitiële afdoening.

Bij het plegen van een misdrijf zoals hierboven aangehaald (doden van in het wild levende diersoorten) kan los van de bovengenoemde sancties, uw jachtbevoegdheid (Bijzondere Machtiging alsmede de Vuurwapenbeschikking) door het Openbaar Ministerie worden ingetrokken.

Aan de jagers c.q. burgers wordt daarom nogmaals een dringend beroep gedaan om de Jachtwet 1954 alsook het Jachtbesluit 2002 in acht te nemen.Eveneens wordt aan de jagers aangeraden de jachtkalender in acht te nemen.

Voor nadere informatie betreffende de Jachtwet en in het wild levende diersoorten, kunt u terecht bij de Sectie Natuurbeheer-Educatie en Voorlichting van LBB, Cornelis Jongbawstraat no. 10, Paramaribo tel. 471641, 472847 en te Nw. Nickerie aan de Groenhartstraat no. 10, tel. 0231794, 0232350.