Garantiefonds focust op unbankables

In De Nationale Assemblee is er een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwetten “Wet Nationaal Garantiefonds Huisvesting” en “Wet Nationaal Woningbouwfonds”.

Beide wetten zijn als initiatiefwetten ingediend. “De wetten hebben voornamelijk als doel om te zorgen dat de financiering voor huisvesting makkelijker en goedkoper wordt voor het volk”, aldus volksvertegenwoordiger Amzad Abdoel.

Het startkapitaal van het woningbouwfonds zal SRD 20,- miljoen zijn en van het nationaal garantiefonds SRD 5,- miljoen.

“Deze wetsproducten moeten ervoor gaan zorgen dat zij die ‘unbankable’ zijn, ook in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek om een woning te kunnen kopen, bouwen, verbouwen of uitbreiden. De fondsen zullen ervoor zorgen dat de rente behoorlijk laag zal worden gehouden en de kosten betaalbaar zijn. Het zal aan de kapitaalkrachtigen ook de mogelijkheid bieden om in het woningbouwfonds tegen een mooi rendement te kunnen beleggen”, verzekert de NDP-parlementariër.

Het doel van het garantiefonds is om burgers tegemoet te komen die moeizaam of helemaal niet in aanmerking kunnen komen voor een krediet of hypothecaire lening. Het gaat dan niet om personen die de lening niet kunnen betalen, maar zij die geen vast inkomen hebben. Ze kunnen de lening wel betalen, maar vormen een groot risico voor de banken.

Wanneer iets mocht gebeuren, waardoor zij de lening niet kunnen betalen, kan er beroep worden gedaan op het garantiefonds om in moeilijke tijden de rentebetaling te voldoen. Hierdoor wordt de persoon in staat gesteld om achteraf alsnog de betalingsverplichtingen te voldoen. Het fonds zal onder toezicht van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) staan.

Het doel van het vormen van bijzondere reserves binnen het fonds is duidelijk, stelt DNA-lid Abdoel. “Het is van belang om het voortbestaan van het fonds te garanderen, het fonds te versterken en eventuele verliezen ook te kunnen aanzuiveren. Het garantiefonds moet ook de mogelijkheid krijgen sterk in eigen schoenen te kunnen staan.

Evaluatie van het fonds en middelen die gegenereerd worden door het fonds, of juist verloren worden door het fonds dienen zeker voor de eerste 3 jaren goed geëvalueerd te worden en waar nodig moet er bijstellingen en verbetering worden aangebracht.

De ontwerpwet ‘Nationaal Garantiefonds’ is ingediend door de Assembleeleden Jennifer Simons, André Misiekaba en Oesman Wangsabesari. De indieners van de ‘Wet Nationaal Garantiefonds Huisvesting’ zijn Jennifer Simons, Oesman Wangsabesari en Ruchsana Ilahibaks.