fbpx

Gajentaan enthousiast over samenwerking Somohardjo – Brunswijk

GFC NIEUWS- Vanuit Nederland reageert voormalig secretaris ABOP Nederland en politiek analist Jan Gajentaan positief op de samenwerking en lijstverbinding tussen Pertjajah Luhur en ABOP.
“Ik ben erg enthousiast over de stappen die genomen zijn. Zaterdag keek ik via internet naar de online slotmassameeting van ABOP en zag Brunswijk en Somohardjo op het podium. Aan hun lichaamstaal kon je zien dat ze weer echte vrienden zijn, net als in de periode van het verzet tegen de militaire dictatuur in de jaren tachtig. Goede zaak dat ze van plan zijn deze mooie samenwerking de komende jaren voort te zetten”.
Samenwerking
Gajentaan brengt in herinnering dat hij een jaar of acht geleden al vaak pleitte voor samenwerking tussen beide partijen: http://www.nieuws-suriname.nl/gajentaan-pl-en-abop-moeten-zich-bezinnen-op-toekomst/
“Dat was in de coalitie met NDP; je zag toen dat beide partijen weinig hadden in te brengen. De Amnestiewet voor de Decembermoorden werd min of meer dwingend opgelegd door de NDP. Maar toen was de tijd voor Pertjajah Luhur en ABOP nog niet rijp om samen te werken. Dat had te maken met misverstanden tijdens de coalitievorming in 2010. Maar gelukkig is die periode nu voorbij.”
Mooie toekomst
Gajentaan voorziet een goede toekomst voor Suriname als de verkiezingen van maandag een omslag brengen. “Een meerderheidscoalitie van VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en NPS zou ik erg mooi vinden. Deze coalitie zou een herstelprogramma kunnen voeren, het vertrouwen van de internationale markten kunnen herstellen en, last but not least, zorgen voor een stabiele Surinaamse munt. Hierdoor kan de koopkracht van de Surinamers snel hersteld worden. Dat lijkt mij de prioriteit!”
Sociale verworvenheden
Wat betreft de sociale verworvenheden van de Surinaamse bevolking, merkt Gajentaan nog op: “ik denk dat we zo eerlijk moeten zijn te erkennen dat Nieuw Front regeringen in dit opzicht tekort schoten. Ik hoop nu op “the best of both worlds”: een regering die een goed sociaal beleid voert, maar een einde maakt aan corruptie en vriendjespolitiek. Verder hoop ik dat er eindelijk werk wordt gemaakt van het Banenplan, dat ABOP begin 2010 al lanceerde”.
“Ik heb goed geluisterd naar Brunswijk en Somohardjo en naar andere toppers. Ik denk dat zij die boodschap van sociale verworvenheden, stabiliteit en welvaart in hun hart dragen. Zij zullen met daadkracht en met alle kennis en kunde in hun partijen, zich inzetten voor deze doelen”.
“Als weliswaar bakra, maar stonfutu ABOP’er van het eerste uur weet ik dat er veel ten goede is veranderd. De ABOP heeft nu veel meer en beter kader dan toen Brunswijk ermee begon in de jaren negentig. Samen met wijlen Eddy Dap, een voorman van de Marrons in Nederland, volgde ik de ontwikkelingen toen nauwgezet. Ik volg het tegenwoordig nog een beetje van de zijlijn en vind het prachtig om te zien hoe de ABOP zich ontwikkeld heeft en daarmee de eigen naam (Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij) eer aandoet,” aldus Gajentaan.

BEKIJK OOK
Groep Afghanen die vastzit in Kosovo tegen plannen VS om in Suriname opgevangen te worden