fbpx
Gajadien schrijft president Bouterse over Carolinabrug

VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien heeft in een brief aan president Desi Bouterse gevraagd om het parlement zo omstandig mogelijk te informeren over de afwikkeling van de bouw van de Carolinabrug.

Alle technische documenten moeten worden opgestuurd naar het parlement.

Hieronder de brief van Gajadien:

Aan: de President van de Republiek Suriname, de heer D.D. Bouterse,
d.t.k.v. de Voorzitter van De Nationale Assemblee,
Mw. drs. J. Geerlings-Simons.

Heer President,

Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, Lid van De Nationale Assemblée, benadert u hierbij krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, ter beantwoording van de hierna volgende vragen;

Ondergetekende wenst,

In overweging nemende,

– dat de Regering c.q. de Minister van Openbare Werken sedert medio 2011 aannemings-, opzeggings- en claims overeenkomsten heeft gesloten met het bedrijf Ballast Nedam Infra Suriname N.V. voor de bouw van een brug over de Suriname rivier nabij Carolina;

– dat de Staat uiteindelijk honderden duizenden euro’s als schadeclaim(s) moest betalen aan dit bedrijf;

– dat de Staat vervolgens een nieuw contract sloot met het zelfde bedrijf ;

– dat de eerste overeenkomst van bijkans 32 miljoen euro door u zelf werd getypeerd als duur en dat volgens uw zeggen in DNA een openbare internationale aanbesteding gehouden zou worden;

– dat deze internationale openbare aanbesteding nimmer heeft plaats gehad;

– dat ondanks alle perikelen rond en om dit project voor de bouw van een brug over de Suriname rivier nabij Carolina, de Staat zonder opgave van valide redenen met het zelfde bedrijf wederom een aannemingsovereenkomst is aangegaan die uiteindelijk een bedrag van ruim 27 miljoen euro’s heeft gekost;

– dat deze brug over de Surinamerivier nabij Carolina, een klasse 60 brug met een lengte van 204 m en een breedte van 12,40 m kleiner is dan de brug over het Saramaccakanaal in het verlengde van de Indira Gandhiweg, die eveneens een klasse 60 brug is met een lengte van 225 m en een breedte van 14 m;

– dat beide bruggen in dezelfde periode zijn gebouwd;

– dat de brug over het Saramaccakanaal de Staat omgerekend minder dan 10 miljoen euro heeft gekost;

– dat deze enorme prijsverschillen tussen beide bruggen grote vraagtekens oproepen;

De volgende vragen aan u voor te leggen:

a. Kan de President zo nauwkeurig mogelijk aangeven hoe de technische voorbereiding, de prijsvorming en de keuze van de aannemer m.b.t. de bouw van de zgn. Carolinabrug tot stand is gekomen?

b. Kan de President alle terzake documenten m.b.t. de bouw van de zgn. Carolinabrug ter beschikking te stellen van het parlement?

c. Kan de President aangeven waarom is afgeweken van de regel voor het houden van een openbare aanbesteding voor dit project van de bouw van de Carolinabrug?

d. Is de President het met ondergetekende eens dat hier sprake is van bewuste benadeling van de Staat als er een prijsvergelijking wordt gemaakt tussen de bouw van de brug over het Saramaccakanaal in het verlengde van de Indira Gandhiweg en de bouw van de zgn. Carolinabrug en waaruit blijkt dat de Carolinabrug meer dan 2 maal duurder is dan eerstgenoemde brug?

e. Kan de President aangeven waarom het ministerie van Openbare Werken apart onderhandeld heeft met de aannemer Haukes m.b.t. de aanleg van de toegangswegen t.b.v. de Carolinabrug en dit werk aan Haukes heeft gegund, terwijl er nog andere lokale aannemers zijn, die ook veel ervaring hebben m.b.t. wegenbouw?

f. Kan de President aangeven waarom voor de aanleg van deze toegangswegen geen openbare aanbesteding is gehouden?

g. Kan de President een Clad-onderzoek laten instellen m.b.t. de bouw van de brug over de Suriname rivier nabij Carolina door Ballast Nedam Infra Suriname B.V.?

Paramaribo, 18 augustus 2015
A.Gajadien
DNA-Lid

Meer nieuws

Bromfietser overlijdt een week na aanrijding

GFC NIEUWS- De 34-jarige bromfietser, Rodriquez Munoz, heeft woensdag het leven gelaten in het Academisch Ziekenhuis. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…