fbpx

GAB-training voor Landbouwvoorlichters en onderzoekers LVV

GFC NIEUWS- Landbouwvoorlichters en Onderzoekers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben deelgenomen aan een Training of Trainers (ToT) in Goede Agrarische Praktijken.

Deze ToT maakt deel uit van het SAMAP-capaciteitsopbouw programma met als doel de productiekwaliteit te verbeteren door effectieve ondersteuning te bieden aan de boeren.

Deze interactieve training had tot doel de kennis van LVV Voorlichters en Onderzoekers over Goede Agrarische Praktijken, met name gewasbescherming en verantwoord gebruik van pesticiden, te vergroten en hen de handvatten aan te reiken om deze kennis eenvoudig en effectief aan boeren over te dragen.

Naast deze training in Goede Agrarische Praktijken zullen nog andere relevante trainingen verzorgen worden waaronder groenten en fruit monstername en voorbewerking van monsters voor analyse van residuen van bestrijdingsmiddelen, HACCP en Kwaliteitsmanagement.

De participanten hebben tijdens deze GAP ToT in groepen gewerkt aan o.a. het maken van casestudies en risicoanalyses: water, perceel en organische meststoffen.

Daarnaast zijn didactische onderwerpen behandeld. Ze hebben geoefend met het toepassen van de “Subject, Interest, Objective, Method” (SIOM)-techniek en het formuleren van SMART leerdoelen.

De 6 principes van ‘Adult Learning’ en het leertraject van een volwassenen zijn een paar van de vele onderwerpen die eveneens behandeld zijn.

BEKIJK OOK
Brunswijk eist ontslag veiligheidsadviseur Linscheer

Het uitvoeren van Field Training Workshops (FTW’s) stond ook op het programma. Een FTW is een interactieve sessie waar de Trainer samen met de Teler oefeningen uitvoert.

Tijdens het uitvoeren van deze oefeningen worden kernboodschappen over technische onderwerpen effectief en krachtig overgebracht.

De FTW is in feite een ontdekkingsreis waarin de Teler ziet wat de Goede Agrarische Praktijken zijn.

De 27 deelnemers hebben inmiddels de zesdaagse training afgerond. Het ligt in de planning nog een keer klassikaal te oefenen met de FTW’s waarna het coaching traject start van deze participanten in het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van workshops over gewasbescherming en verantwoord gebruik van pesticide.

Deze GAP ToT werd verzorgd door Jenna Wijngaarde, National Food Safety Consultant van SAMAP.

Minister Rabin Parmessar die het startsein gaf van deze bijzondere training heeft de trainee opgeroepen om de opgedane kennis in de praktijk om te zetten en ernaar te streven om iedere dag een aantal landbouwers te hebben bereiken en hen de juiste informatie te verschaffen over de GAP.