Fysieke voorleesactiviteiten dit jaar niet mogelijk vanwege corona

GFC NIEUWSREDACTIE- Zoals bekend is 21 februari door de UNESCO uitgeroepen tot de Internationale Dag der Moedertalen.

Deze Dag wordt door de culturele organisatie NAKS gezien als een unieke mogelijkheid om het Sranantongo uit te dragen en dichterbij onze bevolking, waaronder onze kinderen, te brengen. Daarom organiseert de NAKS Unit Sranantongo traditioneel ook dit jaar deze bijzondere internationale dag.

Normaliter worden de voorleesactiviteiten op scholen georganiseerd. Met het voorlezen van verhalen in het Sranantongo wil NAKS onderstrepen dat het Sranantongo een belangrijke moedertaal is, die Surinamers met trots als communicatiemiddel moeten hanteren in hun dagelijks leven.

NAKS draagt zorg voor gezellige en spannende Sranantongo voorleesactiviteiten waarbij de kinderen van hun moedertaal kunnen genieten. Ze ervaren dat het een taal is die even belangrijk is als de andere talen die ze kennen of dagelijks horen.

Een taal die ze niet moeten wegstoppen, maar die meer waardering moet krijgen als onderdeel van ons Surinaams cultureel erfgoed en van hun verdere ontwikkeling. Op deze wijze hoopt NAKS een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en versterking van de zelfidentiteit van degenen die deelnemen, in het bijzonder de schooljeugd.

Vanwege de Covid-maatregelen zal het organiseren van fysieke voorleesactiviteiten niet mogelijk zijn. Daarom is besloten om de verhalen dit jaar via de media en social media te presenteren door middel van creatieve acties als verhalen, zang, muziek en spel.

Aan mediadirecteuren is het verzoek gedaan om op 21 februari – de Dag der Moedertalen – via hun medium zendtijd aan te bieden om de presentaties in de vorm van een hoorspel (radio) of een korte sketch ( video via televisie) aan de jeugd c.q. het grotere publiek te kunnen brengen.