fbpx

Fuiknetten Corantijnrivier in kaart gebracht

De voortzetting van de ordening van de fuiknetvisserij in Nickerie als onderdeel van het project “Ordening van de fuiknetvisserij in Suriname” heeft in de periode 12 tot en met 15 augustus 2015 plaatsgevonden.

De ordening van de visserijsector is noodzakelijk voor de garantie van duurzame visserij in Suriname. Eveneens is het de bedoeling om deze sector te bevorderen middels de ordening, bericht het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij(LVV).

In dit kader wordt de fuiknetvisserij in Suriname in kaart gebracht om zodoende een geografisch overzicht vast te stellen van de visserijactiviteiten.

Dit project wordt door het onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met het World Wildlife Fund Suriname (WWF) uitgevoerd en is in juni 2015 van start gegaan.

Een technisch team van ODVIS heeft de posities van de vis- en garnalenfuikstanden (waypoints) in het westen van Suriname nabij de monding van de Nickerie- en de Corantijnrivier middels het Global Positioning System (GPS) vastgesteld en in kaart gebracht.

Naast de positionering van de fuikstanden heeft ODVIS een training verzorgd aan de stakeholders met betrekking tot het GPS-apparaat; hoe het apparaat werkt, hoe ermee om te gaan en hoe een positie vast te stellen. Daarna is uitleg gegeven over het belang van het verenigen van vissers en het co-management.

Er zijn reeds vissers geïdentificeerd die zich vrijwillig hebben opgegeven voor deelname aan een vissersorganisatie in Nickerie die begeleiding zal krijgen van ODVIS.

ODVIS heeft reeds twee organisaties begeleid namelijk Vissers Collectief van Nieuw Amsterdam en Visco van Coronie. Daarna zijn de constateringen op het water, in het byzonder de illegale visserijactiviteiten (het vissen zonder een geldige vergunning en het gebruik van niet toegestane vangsttuigen en -methoden), besproken.

Ook de problemen waarmee de vissers te kampen hebben zijn aangekaart. Een groot probleem is de beschikbaarheid van de parwa-stokken die als visstokjes (jaggi-jaggi’s) worden gebruikt, aangezien het kappen van de parwa’s streng is verboden. Ook landerosie moet aangepakt worden.

De vissers hebben aandacht gevraagd voor deze problemen waarbij de ondersteuning van de instanties, de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en de afdeling Natuurbeheer van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer, zijn genoemd.

Alle verzamelde data gedurende deze periode zal ODVIS verder verwerken en analyseren. Naast de aanpak van de illegale visserijpraktijken, zal ODVIS aan de standaardisering werken met betrekking tot de lengte en breedte van de fuikstanden en netten. Een vervolg GPS-training zal verzorgd worden met de focus op het vaststellen van routes middels de waypoints. –

Naar meer berichten...