fbpx

FSA wil terugdraaien oneerlijke valutaregeling

GFC NIEUWSREDACTIE- De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) wil dat de verplichte inwisselplicht tegen de opgelegde CBvS bandbreedtekoers wordt teruggedraaid.

FSA zegt uit te kijken naar de uitvoering van de juiste maatregelen ter stimulering van de agrarische productie.

De organisatie wil zeer zeker haar bijdrage leveren om het getij te doen keren in ons geliefd Suriname, maar dan wel door middel van de juiste maatregelen en een inclusief beleid, waarbij de agrariërs betrokken worden.

Uit de media heeft de FSA vernomen dat de regering en overige autoriteiten zonder ruggespraak met de agrarische private sector diverse besluiten hebben genomen inzake het wisselkoersbeleid per 1 maart.

De FSA kan zich niet indenken dat dezelfde overheid die vanaf haar aantreden propageert de belangrijkheid van de productiesector met de nadruk op de agrarische productie en de agrarische exporten, het tegendeel bewijst.

Dezelfde overheid en haar instituten nemen besluiten die de dolksteek zijn voor de agrarische productie en export.

Diverse lidorganisaties van de FSA hebben terecht hun misnoegen en afkeuring uitgesproken tegen de eenzijdige besluitvorming en oplegging van de maatregelen.

Het verplicht inwisselen van 30% tegen de lagere Centrale Bank bandbreedte koers zal funeste gevolgen hebben voor de export van groenten, fruit, rijst, bananen, vis, vlees en verwerkte agrarische producten.

BEKIJK OOK
Suriname en Nederland overleggen over terugname illegale onderdanen

De autoriteiten schijnen onvoldoende besef te hebben wat voor inspanningen de sector moet plegen om exportmarkten te identificeren, bemachtigen en te behouden.

De concurrentie op de wereldmarkt is moordend, ook vanwege het ontbreken van nationale ondersteunende voorzieningen.

Verwacht mag worden dat de overheid en haar instituten gunstige randvoorwaarden creëren voor de private sector, en hierdoor de export stimuleert om zodoende de broodnodige valuta inkomsten te doen toenemen, kiezen de autoriteiten ervoor een beleid te voeren waarbij de kleine groep van exporteurs, die valuta het land binnen brengen de nek wordt omgedraaid om zodoende de grote groep van importeurs te accommoderen.

Slechts het stimuleren van de productie en export zal ons land uit de financieel-economische crisis halen en niets anders.

In plaats van dit te bevorderen merkt de FSA dat de autoriteiten juist obstakels opwerpen, door het opleggen van een verkapte en onrechtvaardige belasting met een kostprijsverhogend effect aan exportbedrijven door de nieuwe valuta regeling en hierdoor de agrarische export verdrijft van de internationale markt.