fbpx

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER).

In de SER zitten vertegenwoordigers namens de regering, de vakbeweging, de ASFA en de VSB.

In een brief aan president Chandrikapersad Santokhi vraagt de federatie aandacht voor het belang van de agrarische sector.

FSA is een overkoepelende organisatie, bestaande uit 13 lidorganisaties uit de agrarische sector, met als hoofddoel het behartigen van de belangen van haar leden en te dienen als schakel tussen de totale agrarische sector en de beleidsmakers en overige stakeholders.

In de FSA zijn diverse subsectoren vertegenwoordigd, namelijk organisaties uit de landbouwproductie, veehouderij en de visserij uit diverse delen van ons land, namelijk stad, district en binnenland.

In de FSA zitten ook vertegenwoordigers die actief zijn in de diverse elementen van de waardeketen van de agrarische sector, van primaire productie tot verwerking, gericht op de afzet van de producten op de nationale en internationale markt.

BEKIJK OOK
KPS ontkent diefstal SRD 300.000 uit kluis hoofdbureau van politie

De leden van de FSA nemen hun verantwoordelijkheid en spelen een importante rol binnen de sociaaleconomische en maatschappelijke dimensie van onze samenleving, namelijk:

1. Het zorg dragen voor voedselzekerheid en voedselveiligheid.
De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat Suriname autarkisch is als het gaat om het voeden van onze eigen samenleving. Dit komt dankzij de inspanningen van onze eigen Agrariërs.

2. Het zorg dragen van werkgelegenheid, inkomensvorming voor individuen en gezinnen, importvervanging (besparing van deviezen) en export (verdienen van deviezen).