fbpx

FSA wil informatie over status instelling Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness

GFC NIEUWSREDACTIE- De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft in een brief aan de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij gevraagd om geïnformeerd te worden over de status van de instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor de Agribusiness (NOFA)

FSA is een overkoepelende organisatie, bestaande uit lidorganisaties uit de agrarische sector, met als hoofddoel het behartigen van de belangen van haar leden en te dienen als schakel tussen de totale agrarische sector, de beleidsmakers en de overige stakeholders.

De FSA constateert al jaren de financiële uitdagingen van de agrarische ondernemers in stad, district en het binnenland. Toegang tot financiering bij de lokale commerciële banken is zeer beperkt. Voor degenen die het wel lukt, zijn de rentepercentages enorm hoog.

Om een oplossing te brengen voor de agrarische ondernemers, specifiek het MKB in de agrarische sector heeft de FSA begin 2021 gemeend zelf het voortouw te nemen om te geraken tot de opzet van een Agro-Finance raamwerk, tegen betaalbare rente aflossings- percentages met en/of zonder onderpand.

Het FSA-lid Swami Girdhari heeft een assessment gemaakt met betrekking tot o.a.:

1. De diverse producten / financieringsmogelijkheden die de commerciële banken aanbieden aan agrarische ondernemers.

2. Renteniveaus, looptijd, voorwaarden, seizoenskredieten

3. Bereidwilligheid van de banken om leningen te verstrekken zonder onderpand. Zeer van belang in geval van collectieve grondenrechten.

4. Toegankelijkheid, laagdrempeligheid en regionale spreiding van de bank

5. Deskundigheid mbt de agro-sector, kennis over waardeketen ontwikkeling

6. Bereidheid van de bank tot mede-drager van risico’s en het aangaan van partnerschappen

Op basis van het bovenstaande is er een selectie gemaakt en is de keuze gevallen op de Volkscredietbank (VCB). Ter introductie en verdere besprekingen van het Agro-Finance raamwerk zijn er twee besprekingen geweest met U, als minister van LVV en de directie van de VCB.

De FSA werd na verzoek tot audiëntie bij de President Chandrikapersad Santokhi, op 16 Juni 2021 in de gelegenheid gesteld om het Agro-Finance raamwerk te presenteren aan de President en leden van zijn regeerteam, te weten de vicepresident, de ministers van Financiën, BIBIS, LVV en diverse presidentiële adviseurs.

BEKIJK OOK
Financieel econoom Michael Julien ondersteunt ontwikkeling MKMO’s

Pluspunten uit deze bespreking waren de mondelinge goedkeuring van de president en de Minister van Financiën voor het opzetten van een Agro-Finance netwerk.

De president gaf terstond de op- dracht aan de aanwezige ministers voor het instellen van een werkgroep ter realisatie van de Agro-Finance faciliteit.

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de FSA, de VCB en het ministerie van Financiën.

De werkgroep heeft haar werkzaamheden vlot verricht en de ministers van LVV en Financiën regelmatig breedvoerig ingelicht over de vorderingen. De juristen van LVV en het Kabinet van de President hebben ook de nodige bijdrage geleverd.

De diverse producten voor de instelling van NOFA zijn gereed gemaakt, waaronder de beheersovereenkomst tussen het Ministerie van LVV en de VCB bank en het Staatsbesluit NOFA. Inmiddels heeft de Staatsraad ook haar goedkeuring gegeven aan NOFA.

De FSA, waaronder vertegenwoordigers van de private sector actief in de drie sectoren Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben elk een zetel in het bestuur van NOFA en de publieke sector heeft er vier.

Het proces om de laatste plooien glad te strijken vóór de daadwerkelijke implementatie van NOFA is al maanden geleden voltooid. Het dossier ligt bij de minister.

FSA hoopt dat het tijdspad van de acties die nog moeten plaatsvinden zodat wij zo spoedig mogelijk, hopelijk in Januari 2022, NOFA operationeel kunnen hebben. Hopelijk nog dit jaar. De Agrariërs kunnen dan hoopvol het jaar 2022 van start gaan.

Het scheppen van kredietmogelijkheden is van zeer groot belang voor de ontwikkeling van de agrarische sector. De situatie wordt met de dag nijpender voor de agrariër en de voedsel zekerheid van ons land komt hierdoor ernstig in gevaar. Wij vertrouwen op uw medewerking en vernemen volgaarne van u, aldus de FSA.