FSA wenst aanname in DNA van de wet voor voedselveiligheid

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) is zeer content met de ontwerpwet “Regels oprichting Nationaal Instituut Voedselveiligheid (SNIV)” die op 28 februari bij DNA is ingediend door enkele DNA-leden.
Inmiddels heeft de FSA een open brief gestuurd naar alle DNA-leden met het verzoek voor behandeling en aanname van deze wet.
De oprichting van één enkel Instituut voor Voedselveiligheid – het “Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid (SNIV)” – is noodzakelijk omdat in de loop der jaren de agro-voedingsmiddelen producenten met vele uitdagingen zijn geconfronteerd.
Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot:
• Weinig tot geen coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten van Suriname die toezicht hebben op een deel van de Surinaamse levensmiddelen productiesector.
• Beperkte agro-voedingsmiddelen inspectiecapaciteit.
• Beperkte lokale laboratorium testcapaciteit.
• Beperkte ondersteuning en begeleiding aan producenten van agro-voedingsmiddelen om de vraagstukken waar ze tegenaan lopen in hun streven te voldoen aan internationale eisen, aan te pakken.
• Sterk verouderde levensmiddellenwet van 1911. Dit alles draagt bij aan de afkeur van een groot aantal Surinaamse exportproducten op buitenlandse markten en het heeft zijn weerslag op de bescherming van ons allen, het volk van Suriname.
De achterliggende gedachte achter de oprichting van één enkele autoriteit voor voedselveiligheid (SNIV) met slechts een voedselmandaat (veiligheid en kwaliteit) is bedoeld om de middelen in te zetten voor een gecoördineerde aanpak van de uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid en om alle voedselproductiesectoren van boerderij tot bord te onderwerpen aan een consistent en risico-gebaseerd toezicht.
Het SNIV zal alle verantwoordelijkheden op het gebied van voedselveiligheid bijeenbrengen in een one-stop-shop en zal optimale coördinatie van interventies ter bescherming van de Surinaamse consument mogelijk maken en de geloofwaardigheid van de veiligheid en kwaliteit van Surinaamse agro-voedingsmiddelen vergroten.
Voedselveiligheid en het toezicht daarop – is een essentiële kwestie die alle problemen waarmee ons land te maken heeft overstijgt.
In deze tijd van crisis in verband met de COVID-19 kijken alle landen naar hun grenzen en de manier waarop hun voedselvoorziening in en uit het land wordt gecontroleerd. Zijn we in staat om dat nu effectief te doen in Suriname?
De snelheid waarmee producten van een van onze belangrijkste markten, Nederland, worden afgekeurd, niet alleen van verse gewassen maar ook van verwerkte producten, is een indicatie dat producten die het land verlaten niet goed genoeg worden gecontroleerd – dit is een indicatie dat het voedsel dat we in het land Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) hebben en wat het land binnenkomt beter moet worden gecontroleerd – We moeten dringend de basis leggen voor een nieuwe regelgevende instantie voor voedingsmiddelen en dit kan niet langer wachten.
De COVID-19 crisis maakt dat verschillende landen over de hele wereld hun situatie op het gebied van voedselzekerheid heroverwegen en ofwel de grenzen voor de uitvoer van levensmiddelen sluiten ofwel de invoer van levensmiddelen controleren om zich te beschermen tegen besmettingshaarden.
Andere regelgevende instanties op het gebied van levensmiddelen ondersteunen hun landen bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor het opleggen van nieuwe heffingen. Wie doet dat voor ons in Suriname? Hebben we een voedselregelgever die voor ons opkomt om onze export te beschermen? Hetzelfde geldt voor de import?
Het gesegmenteerde karakter van het regelgevingssysteem op het gebied van voedselveiligheid moet stoppen.
De COVID-19 situatie legt bloot hoe kwetsbaar we zijn, als we geen effectieve voedselregelgever in het land hebben.
Het nieuwe wetsvoorstel dat voor ons ligt zal dat oplossen. De FSA heeft het volste vertrouwen dat deze ontwerpwet SNIV, die zo cruciaal is voor de ontwikkeling van ons land en voor het welzijn van ons allen, nog voor eind april 2020 wordt behandeld en goedgekeurd.

Overige berichten