fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

FSA plaatst kanttekeningen bij subsidie importmeel

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) kan zich niet terugvinden in het besluit van de regering om importmeel te subsidiëren.
De FSA is zich terdege van bewust dat brood een essentieel product is, en vereist isin de voedselvoorziening. In deze moeilijke economische tijd is betaalbaar brood noodzakelijk.
De FSA wenst de volgende kanttekeningen te plaatsen bij het besluit van de regering: 1. Helaas heeft de regering geen overleg gehad met de diverse betrokken maatschappelijke groeperingen, dan alleen de importeurs. Dit getuigt van een smalle visie van de overheid in het kader van voedselzekerheid voor de samenleving.
2. Een eventuele subsidie aan de meelimport moet onderdeel zijn van het totaal beleid van de broodvoorziening aan de samenleving. Hierbij dient het beleid erop gericht te zijn dat op termijn het component van lokale agrarische producten in brood wordt vergroot.
Mogelijkheid is toename van cassave of zoetebataat in de broodproductie. Immers staat dit op de prioriteitenlijst van de Caricom landen. Hiermee stimuleert de overheid de lokale cassaveproductie, werkgelegenheid, inkomensvorming, armoedebestrijding en vermindert hierdoor de valuta uitgaven aan de import van meel. Onderdeel hiervan zal ook zijn het trainen van bakkers bij het bakken van brood met een proportionele aandeel van cassavemeel. In dit kader is er door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij in samenwerking met de FAO en de Private sector reeds behoorlijk wat werk verzet.
De FSA verzoekt de regering om samen met de private sector een plan uit te zetten zodat er activiteiten worden uitgezet en wij nationaal binnen een vastgestelde periode een verschuiving kunnen realiseren van de huidige meel import naar productie van aardvruchten als component voor de broodproductie. Ondanks er is aangetoond dat er substitutie van granenmeel met 40% geraspte cassave kan plaats vinden in de broodproductie, juichen wij het toe als er een aanvang wordt gemaakt met een lager percentage.
Vermeldenswaard is dat zowel het nationaal leger als de penitentiaire inrichtingen, na grote belangstelling, reeds de training hebben gevolgd en voor korte tijd reeds van start zijn gegaan met de productie van cassave composiet brood. Zie daar de mogelijkheden.
De FSA roept de autoriteiten op om in dialoog te treden met de vertegenwoordigers van de agrarische sector die zich reeds jarenlang sterk maken voor importvervanging, zodat wij als Surinamers in eenheid kunnen werken aan de ontwikkeling van deze sector als spil van een duurzame vooruitgang van de Surinaamse economie.

OOK INTERESSANT
Nederlandse Ambassade in Suriname wil activist Asawini in persoon zien