fbpx

FSA eist ombuiging overeenkomst met LR Group

GFC NIEUWS- Maandag heeft de Federatie van Suriname Agrariers (FSA) een memo overhandigd aan de minister van LVV, Rabindre Parmessar, in aanwezigheid van zijn adviseurs, directie en staf en vertegenwoordigers van de diverse organisaties uit de private sector.

In de memo eist de FSA dat de overeenkomst gesloten tussen LVV en de LR Group van 18 oktober 2018 moet worden gewijzigd in belang van de nationale agrarische sector.

Deze memo is ondertekend door diverse vertegenwoordigende organisaties uit de diverse subsectoren binnen het agrarische productieveld.

De FSA eist een ombuiging in belang van de Surinaamse producent en eist dat binnen de getekende overeenkomst er geen Staatsbedrijven worden opgezet en dat de LR group zich niet bezig moet houden met de productie.

De FSA eist dat in de overeenkomst geplande Staatsbedrijven worden omgezet in:

a. 1 LR model groentenbedrijf/greenhouse van 5.000 m2 en 11 particuliere outgrowersbedrijven van 5000 m2

b. 1 LR model eierproductiebedrijf met 6.000 legkippen en 2 particuliere outgrowersbedrijven van 6.000 legkippen;

c. 1 LR model kippenvleesproductiebedrijf met 12.500 broilers en 15 particuliere outgrowersbedrijven van 12.500 broilers

d. 1 LR model melkveebedrijf met 40 lacterende melkkoeien en 12 particuliere outgrowersbedrijven met 40 koeien.

De rehabilitatie/uitbreiding van de Melkcentrale middels de kredietfaciliteit (USD 11,3 miljoen) van India maakt het opzetten van nóg een melkverwerkingsbedrijf overbodig.

Verder wenst de FSA dat de niet voor de modelbedrijven en het trainingscentrum benodigde middelen uit het door de Staat gegarandeerde krediet worden ingebracht in een Outgrowers Krediet Fonds, waar getrainde boeren tegen gunstige condities (maximaal 6,75%) kunnen lenen voor de upgrading c.q. de opzet van hun bedrijf.

OOK INTERESSANT
Onderwijsproces vindt normaal voortgang op 24 maart

Verder is de FSA faliekant tegen de voorzieningen die in de overeenkomst zijn verschaft aan de LR Group, namelijk:

1. Overdragen van de reeds volledig ontwikkelde landbouwgronden (genoemd worden 550 ha plus Landsboerderij, plus Dirkshoop), inclusief opstallen voorzien van de benodigde infrastructuur;

2. Staats/Krediet garantie ten bedrage van € 59 miljoen, welke bij mislukking geheel door de belastingbetaler zal worden betaald. Inmiddels is een bedrag van € 10 miljoen al betaald aan de LR group;

3. Alle benodigde vergunningen;

4. Vrijdom van alle Belastingen.

5. 25% van de brutowinst Indien de huidige overeenkomst met LR group wordt voortgezet zal dit funeste gevolgen hebben voor de lokale productie en onze eigen voedselvoorziening.

De FSA eist een gelijke behandeling met dezelfde voorzieningen voor de lokale agrarische ondernemers en doet een dringend beroep op de Minister van LVV, de vicepresident, de president en alle DNA-leden om de overeenkomst met de LR group drastisch om te buigen in het belang van de Surinaamse agrarische sector.