fbpx
FSA betreurt onjuiste berichtgeving LVV

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) betreurt de onjuiste berichtgeving van het ministerie van LVV in de media ten zeerste.

FSA is nimmer betrokken geweest of gevraagd aanwezig te zijn bij besprekingen omtrent het bedrijfsplan van CASAFAS/ De Molen. De eerste keer dat FSA is uitgenodigd ter bespreking van dit plan, was op vrijdag 26 juni, voor de bespreking van maandag 29 juni.

Verwijzend naar desbetreffende bespreking, waarbij LVV voor de eerste keer de FSA, heeft uitgenodigd om te praten over “Pending – goedkeuring / financiering CASAFAS plan De Molen”, heeft de FSA de minister in een memo voorgehouden met de kanttekeningen over het handelen van LVV, waarbij er op een oneerlijke wijze bevoorrechting plaatsvindt van enkelen.

“Na de commentaren van uw medewerkers en het bedrijfsplan gelezen te hebben, zag de FSA de noodzaak om diepgaand in te gaan op de inhoud, niet meer aanwezig. Wij hebben er dus voor gekozen slechts enkele punten aan te halen. Ook nu lijkt het ons niet noodzakelijk inhoudelijk op dat plan van CASAFAS / De Molen in te gaan, omdat u in uw uitgebreid persbericht zelf een opsomming geeft van de vele dagen dat dit plan besproken is en blijkbaar nog steeds niet kwalitatief in orde blijkt te zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de cassaveboeren als stakeholder nooit gehoord en zijn de adviezen van de LVV-medewerkers niet meegenomen.”

“Wel zijn wij het roerend eens dat de cassavesector verder ontwikkeld moet worden en de nodige aandacht verdient. In dit kader is het misschien goed om u in herinnering te brengen dat dit reeds gebeurt, daar Wi! Uma Fu Sranan reeds een goedgekeurde grant heeft ontvangen van de Europese Unie, voor het opzetten van een cassavemeel productielijn met een output van 3 ton cassavemeel per dag. Voldoende om een aanvang te maken ter stimulering en ontwikkeling van de sector.”

“Hetgeen de FSA opviel en van groter belang blijkt, is het feit dat er in het bedrijfsplan van CASAFAS/De Molen, nadrukkelijk wordt aangegeven dat de middelen uit het productiefonds tegen 3% rente over een periode van 7 jaar, zullen moeten komen.”

“Het bevreemdt de FSA dat u met één bedrijf in gesprek bent over benutting van middelen uit het productiefonds, terwijl vertegenwoordigers uit de agrarische sector geen kennis dragen van het productiefonds.”

“Uw opmerking tijdens de bespreking “Pending – goedkeuring / financiering CASAFAS plan De Molen”, met betrekking tot het productiefonds, dat deze door de overheid in het leven is geroepen en slechts de Molen daarop heeft ingespeeld brengt ons tot het volgende:

Enkele bestuursleden van de FSA hebben in de afgelopen weken gevraagd naar informatie over het productiefonds. Helaas bleef een concreet antwoord uit. Het verbaast ons dus totaal dat u opeens met CASAFAS / De Molen in bespreking bent over benutting van USD 3,1 miljoen uit het productiefonds, waarbij de FSA de indruk heeft dat u tegen het advies van uw deskundigen de overeenkomst met CASAFAS / De Molen wenst te ondertekenen.”

Wij verzoeken u dringend, gezien de nijpende realiteit waar wij mee geconfronteerd zijn, COVID-19, om de FSA en de totale agrarische sector, zo breed mogelijk te informeren over het productiefonds inzake de volgende vragen:

1. Wanneer is het productiefonds ingesteld?
2. Wat is het doel van het productiefonds?
3. Wat is de hoogte van het budget van het productiefonds?
4. Wat is het rentepercentage die gebruikt wordt bij benutting van middelen van het
productiefonds?
5. Wat zijn de voorwaarden waaraan personen / bedrijven dienen te voldoen om in aanmerking
te komen voor middelen uit het productiefonds?
6. Wat zijn de beoordelingscriteria om in aanmerking te komen voor middelen uit het
productiefonds?
7. Wat is de structuur / organogram / management belast met de uitvoering van het
productiefonds?
8. Is het productiefonds gerelateerd voor de opvang van negatieve effecten van bedrijven als
gevolg van de COVID-19 crisis?
Federatie van Surinaamse Agrariërs
9. Hoe en op welke wijze (dag en locatie) heeft het ministerie van LVV informatie verstrekt op
een transparante wijze over het productiefonds aan de samenleving en specifiek de agrarische
ondernemers?
10. Kan LVV publiekelijk het aanvraagformulier om in aanmerking te komen voor middelen uit het
productiefonds beschikbaar stellen via haar website en Facebook page?

Minister, we vertrouwen erop dat u de informatie over het productiefonds met de sector deelt en dat
de antwoorden op de bovenstaande vragen de indruk van het bevoorrechten van enkelen door u
hopelijk worden weggenomen”, aldus de Federatie van Surinaamse Agrariërs in een schrijven aan de minister.

Meer nieuws

BEP wel voorstander vervolging Hoefdraad

GFC NIEUWS- De fractie van de BEP heeft de vergadering van donderdag verlaten voordat in stemming werd gebracht om gewezen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën…

Regering voert overleg met vakbonden

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag samen met de ministers van Binnenlandse Zaken, Financiën en Planning ad-interim, Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Economische Zaken, Ondernemerschap…

107 nieuwe Covid-19-gevallen

GFC NIEUWS- 107 nieuwe Covid-19-gevallen zijn binnen een etmaal bijgekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Vijf nieuwe leden toegelaten tot DNA

GFC NIEUWS- Vijf vacante posten in De Nationale Assemblee (DNA) zijn vandaag, vrijdag 7 augustus, ingevuld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Vandaag toelating 5 nieuwe DNA-leden

GFC NIEUWS- Vijf nieuwe leden worden vandaag toegelaten tot De Nationale Assemblee (DNA). Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

37 actieve Covid-19-gevallen bij Newmont

GFC NIEUWS- Momenteel zijn er in totaal 37 actieve Covid-19-gevallen bij goudmaatschappij Newmont waaronder werknemers en zakenpartners. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van…

Toelating Adhin tot DNA

GFC NIEUWS- Ashwin Adhin werd vanmiddag officieel toegelaten tot De Nationale Assemblee (DNA). Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Sluiting CBvS wegens Covid-19-gevallen

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft vandaag het bericht ontvangen dat twee van haar medewerkers positief zijn getest op Covid-19. Dikke vrouwen…

Unicef doneert PPE aan Onderwijs

GFC NIEUWS- Patrick Matala, UNICEF Program Manager in Suriname, heeft namens de organisatie Personal Protective Equipment (PPE) overhandigd aan Yuro Dipotaroeno, Onderdirecteur Ontwikkelingsdienst van het…

Commissie Anti-corruptiewet gaat aan de slag

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft woensdag de Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet geïnstalleerd. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

69 nieuwe Covid-19-gevallen, 49 genezen

GFC NIEUWS- Er is dagelijks een toename van het aantal Covid-cases in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

NDP antwoordt regering

GFC NIEUWS- Tijdens een online massameeting woensdagavond gingen diverse NDP-toppers in op uitspraken van de regering over de staatsschuld en de Covid-19-situatie in het land….

Minister Sewdien legt bezoek af aan Nickerie

GFC NIEUWS- Minister Prahlad Sewdien heeft in het weekend een werkbezoek gebracht aan Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Toelating Adhin tot DNA

GFC NIEUWS- Ashwin Adhin wordt donderdag toegelaten tot het parlement. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Ingezonden| Politieke erfenis en wanbeleid

GFC NIEUWS- De laatste dagen is er behoorlijke ophef ontstaan over zelfverrijking van de afgetreden machthebbers. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

Virtuele Nationale Kunstbeurs 2020

GFC NIEUWS- Het bestuur van de Stichting Nationale Kunstbeurs is momenteel druk bezig nieuwe methodes te ontwikkelen om het jaarlijks evenement toch doorgang te kunnen…