fbpx

Friends of Green Suriname: Behoud de Cultuurtuin!

GFC NIEUWS- Wij, FOGS, Friends of Green Suriname, zijn Surinaamse bedrijven, die projecten ondersteunen die gericht zijn op de natuur met haar biodiversiteit en het bieden van duurzame ontwikkelingskansen aan de daarvan afhankelijke, en vaak kwetsbare gemeenschappen.
De FOGS is een initiatief van Conservation International Suriname. Deze, en voorheen aangesloten bedrijven hebben sinds 2014 op vele manieren bijgedragen aan duurzame ontwikkeling en hebben bewezen een grote accelerator te zijn voor projecten die overeenkomen met hun bedrijfsdoelen, en de visie en missie van CI-Suriname.
CI-Suriname’s missie is dat Suriname haar natuurlijke rijkdommen moet benutten, de nationale ontwikkeling moet afstemmen op de internationale kansen die zich voordoen rond ecosysteemdiensten, en Suriname als het groenste land ter wereld moet blijven bestempelen, waardoor een motor van groei en duurzame economische ontwikkeling wordt gecreëerd.
Met verontrusting is dan ook kennisgenomen van het feit dat grote delen van de Cultuurtuin deels of geheel verkaveld worden ten behoeve van woningbouw, zonder de stakeholders en/of de samenleving te betrekken.
De Cultuurtuin is een uniek stukje bos, met een grote historische, ecologische, culturele en recreatieve waarde. Dit park vol flora en fauna is een trekpleister voor toeristen, vogelliefhebbers, bomen- en plantenkenners en van educatieve waarde voor onderzoekers en studenten.
Wij vragen dat de verantwoordelijke ministeries deze vernietiging van ons erfgoed een halt toeroepen en op gepaste wijze maatregelen treffen ter behoud hiervan.
Namens de Friends of Green Suriname, waaronder de onderstaande bedrijven:
DA Drogisterijen N.V.
Surinaamse Brouwerij N.V.
Cirkel Group Torarica Holding
N.V. VSH Community Fund
GOw2 Energy Company N.V.
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.
Republic Bank (Suriname) N.V.
PPS N.V.