Fraude vrijwel onmogelijk bij verkiezingen

GFC NIEUWS- Suriname heeft een districten evenredigheidsstelsel waarbij de verkiezingen voor leden van de Nationale Assemblee en de Ressortraden in alle tien Kiesdistricten op dezelfde dag worden gehouden.
Er zijn voldoende controle mechanismen in de structuur die fraude vrijwel onmogelijk maken. Dit zegt Lothar Boksteen, adviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en oud voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau.
Registratie “Iedereen die zestien jaar oud is geworden, is verplicht zich te registreren in het bestand van de bevolkingsadministratie. Uit dit bestand wordt de kiezerslijst gehaald. Als je, je als burger hebt gehouden aan de registratieplicht, dan zul je zeker voorkomen op de kiezerslijst. Ook verhuizingen moeten worden doorgegegeven.
Als je dus niet zou voorkomen op de kiezerslijst of op een ander adres geregistreerd staat , dan betekent het dat de fout bij jou, de burger, ligt. Er zijn ook voldoende momenten zoals bij de voorlopige en de wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten om na te gaan of je als kiesgerechtigde wel of niet voorkomt op de kiezerslijst”, zegt Boksteen.
Als iemand voorkomt op de kiezerslijst, dan zal hij ook zijn oproepingskaart ontvangen. Op de oproepingskaart staat duidelijk vermeld bij welk stembureau een kiesgerechtigde zich moet aanmelden om zijn stem uit te brengen. Bij de aanmelding moet de persoon zich legitimeren, waarna de pink wordt gekleurd.
“Er zijn vijf belangrijke controle momenten: registratie in de bevolkingsadministratie, voorkomen op de kiezerslijst, ontvangst oproepingskaart, legitimatie en vingerkleuring. Als iemand al heeft gestemd, dan wordt een paraaf gesteld achter de naam van de persoon op de kiezerslijst. Fraude is daardoor vrijwel onmogelijk.”
Telling Onregelmatigheden met betrekking tot stembiljetten zijn ook niet mogelijk. “Het stembiljet moet zijn voorzien van een stempel en een geperforeerd merkteken van Binnenlandse Zaken en de handtekening van de voorzitter van het stembureau. Het biljet moet zodanig gevouwen worden dat deze zaken duidelijk zichtbaar zijn bij het zetten van de stembiljetten in de stembus”, verduidelijkt Boksteen.
“De telling van stemmen vindt plaats op het stembureau en nergens anders en wel onder toezicht van derden zoals het Onafhankelijk Kiesbureau en politieke waarnemers. De voorzitter van het stembureau toont het stembiljet aan de zaal en zegt luid op welke partij en kandidaat de stem is uitgebracht. Als de toezicht niet scherp is, ja dan zou er theoretisch iets mis kunnen gaan. Daarom is het belangrijk dat controleurs altijd alert zijn.”
Boksteen raadt waarnemers aan om foto’s te maken van het procesverbaal en in het bijzonder van de verzamellijst. Dit is de lijst die aangeeft hoeveel stemmen op elke partij is uitgebracht op een stembureau voor wat betreft de DNA verkiezingen.
Ook is het raadzaam goed toezicht te houden bij de telling van de RR stemmen, de praktijk wijst uit dat dit toezicht vaak minder is dan bij de DNA telling. “Onze processen verbaal bestaan uit veel pagina’s, maar het is belangrijk om foto’s ervan te maken.”
Uitslag
Na de afronding van de werkzaamheden op het stembureau worden de processen-verbaal door de voorzitter van het stembureau onder begeleiding van een politieambtenaar gebracht naar het Hoofdstembureau van het Kiesdistrict.
Na ontvangst van de processen-verbaal van de stembureaus begint het Hoofdstembureau met de telling en wordt bepaald hoeveel stemmen op elke partij en kandidaat in dat Kiesdistrict zijn uitgebracht.
Ook stelt het Hoofdstembureau het resultaat van de RR stemming in dat Kiesdistrict vast. Verder wordt aan de hand van het resultaat van de RR stemming de verdeling van de Districtraad zetels (DR) vastgesteld.
De Hoofdstembureaus sturen hun processen-verbaal naar het Centraal Hoofdstembureau (CHS) dat de uitslag van de verkiezing vaststelt.
Na de vaststelling door het CHS is het de beurt van het Onafhankelijk Kiesbureau om de uitslag van de verkiezing wel of niet bindend te verklaren.
“Alle gebruikte en niet gebruikte materialen van een stembureau worden in de stemkist opgeslagen en alle stemkisten van een Kiesdistrict worden door het Hoofdstembureau veilig bewaard. Een stemkist kan in het bijzondere geval dat bijvoorbeeld een hertelling nodig is, onder speciaal toezicht worden geopend. Na de bindende vaststelling door het OKB worden alle stemkisten van alle Kiesdistricten door Binnenlandse Zaken opgeslagen. Volgens gebruik worden deze materialen ongeveer een jaar voor de volgende verkiezing onder toezicht verbrand door Binnenlandse zaken.”
Proces
Over geruchten als zouden stembussen gevuld met stembiljetten naar het binnenland zijn gebracht, is Boksteen kort.
“Zo een uitspraak kan alleen komen van iemand die het proces van verkiezingen helemaal niet kent. De registratie van politieke partijen die willen meedoen aan de verkiezingen is nu gaande. Op 9 april is de kandidaatstelling. Daarna vindt op de Hoofdstembureaus de loting plaats om te bepalen welke plek de partijen op het stembiljet zullen innemen. Dit wordt doorgespeeld aan Binnenlandse Zaken waarna de productie van stembiljetten kan starten. Na de productie worden de biljetten geperforeerd, gevouwen en gestempeld. Je vraagt je dus af om welke stembiljetten het zou gaan, als nog niet eens bekend is welke partijen aan de verkiezingen deelnemen.”
Het initiatief van oppositionele partijen om een anti-fraude platform in te stellen om fraude bij de verkiezingen te minimaliseren, vindt Boksteen goed. “Controle is goed, maar mensen moeten wel weten wat ze moeten controleren.”

Overige berichten