Fraude bij komende Surinaamse parlementsverkiezingen wordt goed in de gaten gehouden door PL

GFC NIEUWS- De kans is erg groot dat er op subtiele wijze gefraudeerd gaat worden tijdens de komende parlementsverkiezingen in Suriname. In de komende periode tot 25 mei 2020 en de dagen erna zal de Pertjajah Luhur (PL) daarom alles in het werk stellen om na te gaan of de verkiezingen wel eerlijk verlopen, meldt de partij in een bericht.

Er is door de sociale politieke partij een team met daarin ook ICT- deskundigen samengesteld dat intensief zal controleren of er malversaties worden gepleegd.

“Er zijn sterke indicaties dat er gefraudeerd gaat worden met het doel additioneel DNA- zetels binnen te halen. Het is daarom van eminent belang dat niet alleen wij van de PL, maar ook andere oppositiepartijen zaken zeer nauwlettend in de gaten gaan houden. Een ieder moet extra alert zijn”, zegt Amina Pardi van de PL.

Verschillende landen kennen een lange geschiedenis van verkiezingsfraude. Het is volgens de PL niet uitgesloten dat ook in Suriname slinkse malafide methoden worden toegepast om zo de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.

Overige berichten