fbpx

Franse regering en Conservation International werken samen om Amazone te redden

GFC NIEUWS- ‘Our future forests Amazonia Verde’, zoals het project heet, is een gezamenlijke inspanning van Conservation International (CI) en de Franse overheid om inheemse volkeren en tribale gemeenschappen in staat te stellen de plek die ze hun ‘thuis’ noemen, te behouden.
De kantoren van CI in Bolivia, Brazilië, Columbia, Ecuador, Guyana, Peru en Suriname, en de Franse regering hebben onlangs hun krachten gebundeld om in de Amazonelandschappen (de Amazonia) dit ambitieus project uit te voeren. Het streven is om tot 12% van het Amazoneregenwoud te behouden als onderdeel van de ‘Alliantie voor het Behoud van Tropische Regenwouden’, een politiek initiatief onder leiding van Frankrijk.
In deze zeven landen zal CI direct samenwerken met inheemse volkeren en tribale gemeenschappen om de biodiversiteit en ecosysteemdiensten in hun gebieden te behouden met inachtneming van hun rechten en toegang tot hulpbronnen.
Er zal een analyse worden gemaakt van de drijvende krachten en bedreigingen in deze landen om zo de doelstellingen van biodiversiteit en capaciteitsopbouw te definiëren en om mogelijke interventies voor elk land te identificeren.
We lopen als wereldgemeenschap het risico deze onschatbare, natuurlijke rijkdom te verliezen waaronder kostbaar zoetwater, medicinale planten, zuurstof, mineralen, voedsel, alsook verlies van de mogelijkheden voor duurzame welvaart voor de aldaar wonende gemeenschappen. Daarom zijn de komende twee tot vijf jaar erg cruciaal voor de Amazonia: de toenemende wereldwijde vraag naar hulpbronnen brengt verdere ontbossing met zich mee, waardoor ook de Amazone regio, haar inwoners én de wereld in gevaar komen.
Inheemse volkeren en lokale gemeenschappen (IPLC’s) wonen en beheren ten minste 25% van het Amazonegebied. Versterking van het IPLC-beheer in deze gebieden zal gemeenschappen in staat te stellen het bos waarin ze leven te beschermen tegen toenemende ontwikkelingsdreigingen en klimaatverandering.
Hun actieve bijdrage kan een oplossing zijn voor deze crisis. Verschillende studies hebben uitgewezen dat gebieden die door de lokale bewoners worden beheerd het best worden beschermd tegen ontbossing.
IPLC’s behoren tot de meest kwetsbaren als het gaat om de negatieve effecten van klimaatverandering, maar ze vormen ook een essentieel onderdeel van de oplossing voor het verminderen van broeikasgassen in regenwoudlanden.
Capaciteitsopbouw van gemeenschappen is nodig om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te ontwikkelen/vergroten en tegelijkertijd van hun traditionele praktijken te leren. Dit geldt vooral in gebieden die buiten het zicht van de nationale overheid vallen maar die cruciaal zijn voor het tegengaan van de verdere verwoesting van de Amazone.
De staatshoofden van het Amazonegebied erkennen de bedreigingen waarmee de bossen en de bevolking van de Amazonia worden geconfronteerd. Daarom werd op 6 september 2019 het ‘Leticia-Pact’ beklonken voor het Amazonegebied.
Op 23 september dat jaar, tijdens de ‘Klimaat Week’ in New York, beloofde de Franse president Emmanuel Macron – voortbouwend op het Leticia-Pact – samen met CI, regeringsvertegenwoordigers en belangrijke belanghebbenden uit het Amazonegebied een nieuw initiatief voor het Amazonegebied.
Ter ondersteuning van de uitvoering, stelt CI voor om tegen 2025, 72,8 miljoen hectare (21,4 miljoen ha direct en 51,4 miljoen ha indirect) in stand te houden en baanbrekende, nieuwe financiële mechanismen in te zetten om investeringen en stimulansen voor natuurbehoud te bevorderen. Voor het behoud van het Amazone-regenwoud op lang termijn, zijn capaciteit, wilskracht en financiering nodig.
Naast capaciteitsopbouw van de IPLC’s om zelfstandig leiding te kunnen geven, krijgen ze ook de ‘tools’ om toegang te krijgen tot de financiering die ze nodig hebben om initiatieven uit te voeren om hun bossen te behouden en in hun levensonderhoud te voorzien.
In ons land zal CI-Suriname samenwerken met de Trio en Wayana volkeren bij het beschermen en beheren van de natuur in Zuid Suriname. In 2015 ondertekenden de Inheemse leiders in Zuid-Suriname de TWTIS-verklaring (TWTIS betekent “Wij, Trio en Wayana, beschermen de natuur”) voor de bescherming van 7,2 miljoen hectare ongerept tropisch bos.
Met deze verklaring, die gepresenteerd werd aan het toenmalig Surinaams Parlement, gaven de Inheemse leiders uitdrukking aan hun wens om leiderschap en voogdij over de natuurlijke hulpbronnen in deze gebieden waarvan zij traditioneel afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud.
TWTIS is verbonden met één van de grootste netwerken van beschermde gebieden in de tropen, nl. ‘Parc Amazonian’, die actief is in Frans-Guyana en Toemoekhoemak in Brazilië. Al deze inheemse organisaties zijn cruciaal voor het behoud van het grootste aaneengesloten blok tropisch regenwoud ter wereld (Amazonia) dat belangrijk is voor het in evenwicht houden van het leven op Aarde.
Fig.: Amazonia regenwoudkaart met de gebieden waar gewerkt gaat worden in Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru en Suriname