fbpx

Franse ambassade geeft informatie over jongste optreden Marowijnerivier

Op 23 oktober rond 10:00 uur heeft een gezamenlijke patrouille van mobiele gendarmes (politieagenten) en FAG-militairen (9e RIMa), vergezeld door het Surinaams leger en politie, op een missie in het kader van Operatie HARPIE materiaal ontdekt dat wordt gebruikt door illegale gouddelvers. Dit materiaal is ontdekt in het gebied van Grand Santi.

Dankzij de GPS, bevestigt de patrouille dat de plaats van ontdekking zich bevindt op het grondgebied van de Franse Republiek, schrijft de ambassade.

Vanwege de onmogelijkheid om de machines te verplaatsen, werd de neutralisatie ter plaatse georganiseerd in overeenstemming met de permanente instructies van de officier van justitie van Cayenne. Enkele minuten na deze ontdekking presenteerden 4 Surinaamse burgers zich als de eigenaren van de motoren en wilden zij voorkomen dat het leger de motoren onbruikbaar maakte.

Binnen enkele uren werden ze vergezeld door een twintigtal van hun landgenoten en trachtten zij de Franse militairen te hinderen bij het onbruikbaar maken van de machines. Daartoe omringden ze deze machines en zaten erop in een houding van passieve oppositie. Ze bleven doof voor de bevelen van de Franse soldaten en gendarmes die hen herhaaldelijk eraan herinnerden dat deze materialen zich op het Franse grondgebied bevonden en dat ze de uitvoering van een besluit van de Franse gerechtelijke autoriteit met betrekking tot de bestrijding van illegale goudwinning verhinderden.

OOK INTERESSANT
Man opgepakt voor diefstal airco politie-unit tijdens protestdemonstratie

Geconfronteerd met het gedrag van de Surinaamse onderdanen, besloot de prefect van de regio Guyane versterking te vragen en zijn militairen van de GIGN-afdeling van Cayenne, 8 gendarmes van het squadron 16/6 van Orange gestationeerd in Grand Santi, vergezeld van 2 gerechtelijke politieambtenaren (OPJ) per helikopter Puma van de FAG uitgerukt.

De diplomatieke autoriteiten zijn terstond op de hoogte gebracht en evenzo geïnformeerd over de voortgang van de operatie. Bij hun aankomst trokken de Surinaamse tegenstanders weg en keerden per korjaal terug naar hun land.

De verdere neutralisatie van de machines werd onmiddellijk gestart.