Formeel protest door Saamaka bij DNA

Een afgevaardigde van het Kabinet van de Saamaka Gaama zal vandaag formeel protest indienen bij De Nationale Assemblee. Dit in verband met de houding van de minister van Regionale Ontwikkeling naar de Gaama en de traditionele Saamaka gezagsstructuren toe.

Deze wordt door het traditionele gezag als zwaar beledigend ervaren en gezien als direct ondermijnend aan het binnenlandse gezag en ontwikkeling.

Op 14 december beweerde de minister tijdens een begrotingsbehandeling dat er in het Saamaka gebied een gezagsvacuüm is, omdat er geen Gaama is. De minister beschikt echter al sinds 20 oktober 2016 over officiële documenten, ondertekend door bijna alle hoofdkapiteins, dat de nieuwe Gaama, Albert Aboikoni, op 16 oktober 2016 officieel werd geïnstalleerd en in functie is.

Andere officiële brieven om, zoals de traditie voorschrijft, de Gaama naar de stad te brengen, zijn eveneens aan de minister afgeleverd. De laatste op 17 november 2017.

“De vraag die wij stellen, is waarom de minister de DNA, en daarmee het Surinaamse volk, voorhoudt dat er geen Gaama is? Wat beoogt de minister hiermee? Handelt hij in opdracht van de regering? Wat is dan het werkelijke beleid inzake het binnenland en de rechten van de tribale volkeren”, vraagt de groep zich af.(GFC)

Overige berichten