Fonds op komst voor ondersteuning KMO’s

Voor de ondersteuning van de kleine en middelgrote ondernemingen(KMO’s), zal een Fonds voor Industrie- en Productiebevordering en Exportfacilitering in 2017 via de Regering worden opgezet, om zodoende lokale exporteurs te kunnen voorzien van financiële garanties voor de export.

Deze faciliteit zal ertoe leiden dat de export een positieve impuls krijgt en daarmee ook de verdiencapaciteit en economische groei van het land, deelde president Desi Bouterse het parlement vrijdag mee.

In het verband van de KMO’s zullen de Stichting Garantie Fonds Bedrijfskredieten, kort genoemd het “Garantie Fonds” en het “Investerings Fonds Nederland Suriname” (IFONS), – die beide ondergebracht zijn bij de Nationale Ontwikkelings Bank (NOB) -, effectief ingezet worden in onze economische ontwikkeling.

Het “Garantie Fonds” dat sinds 1980 is opgericht, doch sinds 1987 niet meer actief is, staat garant voor kredieten die KMO’s bij andere banken nemen, waarbij er sprake is van een dekkingstekort.

Deze garantie geldt uiteraard voor rendabele projecten en de garantiestelling wordt voor maximaal 80% van het kredietbedrag gegeven aan de kredietverlenende Bank ten behoeve van de investeerder.

Het IFONS dat in 1996 uit de Verdragsmiddelen Nederland – Suriname is ingesteld, is in 2010 overgedragen aan Suriname. Recentelijk is dit Fonds met een bedrag van circa 11 miljoen Euro, door de Staat Suriname overgeheveld naar de NOB. Dit Fonds is een revolverend Fonds en zal significant bijdragen aan de ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen.(GFC)

Overige berichten