fbpx

First lady Bouterse-Waldring schenkt laptops aan VOJ-Apoera

First lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft 25 laptops gedoneerd aan VOJ-Apoera.

“Ik weet dat jullie lang gewacht hebben. Maak er goed gebruik van. Stimuleer elkaar en kraak elkaar niet af. Gebruik het positief en wees er zuinig op.” Zo drukte de first lady de scholieren dinsdag op het hart.

Zij heeft de scholieren van VOJ-Apoera opgeroepen om voortdurend hun best te blijven doen en zodoende mooie prestaties te leveren. “Speciaal aan de jongens geef ik mee doe je best laat de meisjes je niet voorbijstreven. Ik wil 100 procent geslaagden hebben in Apoera. Als er ooit iets mocht zijn mogen jullie altijd een beroep doen op mijn bureau en dan kijken wij wat we kunnen doen”.

Burgermoeder Joanna Aroepa heeft tijdens haar toespraak dankbaarheid getoond. Zij zegt blij te zijn voor de kinderen. “Als burgermoeder wil ik dankzeggen we zijn erg blij hiermee. Met deze geste kunnen zij mee met de ontwikkelingen. Samen met de leerkrachten en het schoolhoofd zal ik erop toezien dat er goed gebruik wordt gemaakt van deze laptops”.

BEKIJK OOK
Vandalen laten Brasaplein niet met rust

Marleen Tholen, directeur van VOJ-Apoera, verteld dat na het zien van ICT-programma’s die scholen in Paramaribo hebben, haar school een verzoek heeft gedeponeerd bij de first lady. “Wij zullen de laptops met zorg behandelen. Leerlingen ga er heel netjes mee om. First lady namens alle leerkrachten en leerlingen bedank ik u hartelijk”.

De first lady heeft verder twee fietsen verloot. Kapitein Carlo Lewis trok uit een daarvoor bestemde lotenbak de namen van de leerlingen Simon Belle en Serafya Jozuazoon.

Lewis: “Maak goed gebruik van en waardeer het. Het is voor jullie.” Hij heeft verder aangegeven dat de ontwikkeling van jongeren speciale aandacht geniet bij de overheid. “Er wordt daarom in jullie geïnvesteerd. Maak ons trots en gefeliciteerd”, besloot hij.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid bracht namens de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ook de felicitaties over. “Educatie is de sleutel tot ontwikkeling van jezelf en ons dierbaar land. Ook Apoera heeft recht op ontwikkeling”, beklemtoonde de minister.