FIRST Diagnose workshop voedsel- en voedingszekerheid

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) organiseert in samenwerking met de voedselorganisatie FAO, de stakeholder validatie workshop ‘Country Diagnostic on Food & Nutrition Security in Suriname’.

De workshop wordt vandaag gehouden en maakt deel uit van het mondiale programma van de FAO/EU, genaamd Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST).

Dit programma ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van de nationale Food & Nutrition Securtiy (FNS) agenda door capaciteitsontwikkeling van nationale partners in 32 landen.

FIRST, heeft betrekking op voedsel- en voedingszekerheid, van productie tot consumptie. Het omvat aspecten als toegang tot gezond en betaalbaar voedsel, voedselveiligheid en voedingsonderwijs op korte en lange termijn.

In 2015 stelde de regering van Suriname samen met de FAO het beleidsplan op voor duurzame verbetering van de FNS. Met financiering van de EU is sinds eind 2017 aanzet gegeven voor de uitvoering van FIRST FNS-Suriname. Dit wordt gedaan in samenwerking met de FAO, waarbij het ministerie van LVV als katalysator fungeert.

Centraal staat capaciteitsversterking gericht op systematische planning, verbetering van coördinatie, stakeholder management en informatie-uitwisseling, met betrekking tot FNS tussen stakeholders.

De ‘Information and Knowledge Management’ (IKM) component van FIRST FNS-Suriname richt zich op het beschikbaar maken van informatie voor iedereen. Gebruik wordt gemaakt van on-line platformen, beheerd door focal points van onder andere de overheid, academia en de particuliere sector.

Dialogen en informatie van de activiteiten, zoals: projecten beleids- en onderzoekrapporten en handleidingen zijn allen zoek baar per thema, organisatie en district en bereikbaar voor iedereen die zich heeft geregistreerd op het social media platform.

Tevens wordt een inventarisatie uitgevoerd van het gebruik van tools als Geografische Informatie Systeem (GIS) ter ondersteuning van het doel en de planning.

Tijdens de workshop zullen de conclusies van de diagnose van FNS in Suriname worden gepresenteerd. Het resultaat van de discussies zal worden opgenomen in de finale versie van het FNS-Country Diagnostic rapport in Suriname en dienen als input bij discussies over de richting van het nieuwe EU 5-jarig programma.

Deelnemers zijn personen uit onder andere de overheidssector, private sector, instituten, academia, gemeenschapsorganisaties, NGO’s, UN en andere partners.