fbpx

Financiën houdt eerste seminar over hervorming belastingstelsel

Op donderdag 16 november organiseert het ministerie van Financiën, waaronder het Directoraat der Belastingen ressorteert, het eerste seminar om stakeholders niet alleen te informeren, maar vooral te betrekken bij het hervormingsproces van het belastingstelsel in Suriname.

Op dit seminar zal een uiteenzetting worden geven over de huidige stand van zaken alsook de vereiste hervormingen. Dit betreft naast het beleidsmatige, tevens de reorganisatie van de belastingdienst die noodzakelijk is om de beoogde doelen te bereiken. Een belangrijk thema die ook aan orde zal komen, is de introductie van de BTW.

Verschillende stakeholders waaronder werkgevers- en werknemersorganisaties, vertegenwoordigers van de Nationale Assemblee alsook adviesorganen zijn uitgenodigd te participeren om te komen tot een hervorming die maatschappelijk draagvlak geniet.

OOK INTERESSANT
Zoveelste brief CLO-voorzitter Hooghart aan president over achterstallige betaling ambtenaren

De belastingen vervullen een centrale rol bij de financiering van overheidsuitgaven. Bovendien kunnen belastingen actief worden ingezet bij de realisatie van beleidsdoelen op zowel economisch als sociaal maatschappelijk gebied. Het is echter gebleken dat het huidige belastingstelsel aan een noodzakelijke revisie toe is.

Uiteindelijk is een belastingorganisatie nodig met medewerkers die zich betrokken voelen bij de publieke zaak, de beschikking hebben over voldoende middelen en mede hierdoor in staat zijn de gewenste resultaten te leveren. Daarbij verwachten belastingplichtigen een hoge kwaliteit van de dienstverlening, snel en efficiënt en met oog voor hun individuele behoeften. Met een dergelijke organisatie zal belastingheffing over het gehele land op effectieve(ere) wijze kunnen plaatsvinden.(GFC)