fbpx

Financiën en Suriname Chartered Accountants Institute tekenen MoU

De regering heeft de onderwerpen fiscal transparancy en capacity building hoog op haar agenda staan. In dit kader heeft deze week het ministerie van Financiën een Memorandum of Understanding getekend met het Suriname Chartered Accountants Institute (‘SCAI’).

De afkondiging van de Wet Suriname Chartered Accountants Institute op 25 oktober 2018 heeft geresulteerd in een transitie van de Surinaamse Vereniging van Accountants (SUVA) naar een Public Accounting Organization Body (PAOB).

Het Instituut voor Accountants zal daarbij in staat zijn aan te sluiten bij de Internationale Federatie van Accountants (IFAC).

In deze Memorandum of Understanding is afgesproken dat een samenwerking aangegaan wordt voor de ondersteuning bij de controle van de algemene dienst en de takken van dienst van Suriname. Hierbij ligt de nadruk op de ondersteuning aan de Centrale Landsaccountantsdienst en de versterking van het interne controle apparaat van de Overheid.

De samenwerking is aangegaan op het gebied van verlening van ondersteuning door lokale accountantskantoren aan de overheid voor de controle op de hiervoor genoemde instanties. Daarnaast zal een raamwerk worden opgezet voor verschillende type controles welke uitgevoerd zullen worden. Dit houdt ondermeer in controles op juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven en inkomsten, ter verdere versterking van de fiscal transparancy voor het land Suriname.

OOK INTERESSANT
Stichting Platform Frambo Nederland en NPS doneren aan het SVZ

Het Ministerie van Financiën besteedt aandacht aan het bouwen van capaciteit en kennis van overheidsfunctionarissen. Hierbij zullen minimaal 50 functionarissen een traject van twee jaar doorlopen in het uitvoeren van controles binnen het overheidsapparaat en daaraan verwante parastatalen.

De focus op het herstructureren van het interne controle mechanisme past geheel in het traject van transparantie en verantwoording. Tevens valt dit samen met de uitbreiding van het wettelijk kader waaronder de comptabiliteitswet en de aanbestedingswet.

Tenslotte wil het ministerie van Financiën aangeven dat met deze Memorandum of Understanding de regering wederom een belangrijke stap vooruit maakt in het vergroten van de fiscal transparancy en de versterking van de capacity building.