fbpx

Financiën dreigt met maatregelen tegen ambtenaren die smeergelden eisen van leveranciers

GFC NIEUWSREDACTIE- In de afgelopen jaren hebben veel leveranciers van goederen en diensten aan de Surinaamse overheid, vorderingen op de overheid die soms te lang openstaan en betaling uitblijft.

“Wij vernemen dat er personen dan wel ambtenaren zijn die aan de leveranciers beloven om de betaling te doen verrichten en/of te bespoedigen, en in ruil daarvoor een percentage van het te vorderen bedrag vragen dan wel opeisen. Dit is corruptie,” laat de leiding van het ministerie optekenen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Opwarming aarde zorgt ook voor groter risico op hartklachten

“Wij garanderen een ieder die een vordering heeft op de overheid en conform de regels (getoetst op rechtmatigheid met een verstrekte reçu) recht heeft op betaling, daadwerkelijk betaald zal worden.”

BEKIJK OOK
Infosessie Haags Systeem ter bescherming nationale en internationale designs van eigendomsrechten

“Wij vragen u allen derhalve om op geen enkele wijze mee te werken aan corruptie en dus geen gelden/smeergelden te betalen.”

“Het is begrijpelijk dat schuldeisers die al langer wachten, soms zelfs met een vonnis in handen, aandacht en spoedige afhandeling vragen. Dat is geoorloofd, maar als uw zaak dan in orde komt, bent u niemand iets schuldig. Wat u rechtmatig toekomt zult u ook ontvangen.”

“Werk met ons mee ons land corruptievrij te maken, ook van deze vorm van corruptie. Tegen personen en/of ambtenaren die zich hieraan schuldig maken, zullen geëigende maatregelen getroffen worden,” aldus de leiding van het ministerie van Financiën in een bericht.