Financiën: bericht over ontslag directeur Hakrinbank onwaar

Het ministerie van Financiën weerlegt met klem de beweringen die in een artikel in de media van anonieme bron geuit worden als zou zij het vertrek van directeur Boussaid van de Hakrinbank eisen. Financiën betreurt dat een kwalijk en zeer gevaarlijk gerucht bedacht wordt dat heel nadelig kan zijn voor de stabiliteit van het financieel wezen.

“Er is geen sprake van dreigen met ontslag of vroegtijdig vertrek of een scenario tegen de heer Boussaid door de overheid. In tegendeel: de heer Boussaid heeft in augustus 2016 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar zijn dienstbetrekking werd in goed overleg Met de groot aandeelhouder met nog twee jaar verlengd. Twee jaar verlenging is uniek in de hele geschiedenis van de Bank. Er is steeds goed overleg tussen de directie en de RvC geweest, en een verwijzing naar het pensioneren van de heer Boussaid staat zelfs in het jaarverslag over het jaar 2017”, schrijft het ministerie.

De directeurspost valt binnenkort open en in de vacature moet volgens de statuten deugdelijk en zonder oponthoud worden voorzien. De RvC zal in conformiteit met de statutaire voorschriften uit de twee directeur een aanwijzen als algemeen directeur. “Dit traject waarbij de heer Boussaid eind september met pensioen gaat, is in overleg met hem afgesproken en wordt in alle gemoedelijkheid uitgevoerd”.

“Het valt ernstig te betreuren dat de vreemdste en gevaarlijkste geruchten de ronde doen en dat mensen worden opgeroepen hun gelden weg te halen bij deze bank. Dit komt ons financieel systeem niet ten goede. Financiën benadrukt nogmaals om niet mee te gaan met tendentieuze berichten”.(GFC)