Financiële rijkdom belangrijker voor Surinamers dan spirituele en fysieke welzijn

man geld dollar euro

GFC LIFESTYLEREDACTIE- Veel mensen in Suriname lijken meer waarde te hechten aan financiële rijkdom dan aan een goede gezondheid, zo stelt Suriname- analist Pinas in een interview met GFC Lifestyle in Den Haag.

Volgens de analist, die gespecialiseerd is in de Surinaamse cultuur en samenleving, wordt tijdens gesprekken met zijn landgenoten duidelijk dat een goed inkomen over het algemeen de hoogste prioriteit heeft.

Deze focus op financiële welvaart lijkt zelfs belangrijker te zijn dan andere levensaspecten die vaak als belangrijk worden beschouwd, zoals geloof in God, het onderhouden van sociale contacten, of het nastreven van een succesvolle carrière.

Deze observatie roept volgens hem vragen op over de balans tussen materiële en immateriële waarden in de Surinaamse samenleving.

Het benadrukt naar zijn zeggen ook het belang van onderzoek naar hoe deze prioriteiten invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld gezondheidszorg en sociale cohesie in het land.

“Als financiële rijkdom zo’n grote rol speelt, hoe wordt dan geïnvesteerd in gezondheid en welzijn? En wat betekent dit voor de algemene levenskwaliteit en het sociale leven?”, vraag hij zich af.

OOK INTERESSANT
Surinamer die woont in Nederland is het zat: 'ik moet mezelf constant bewijzen in dit land'