Fietsrit in kader verkeersveiligheidsmaand

INGEZONDEN Afgelopen zondagmorgen was het dan weer zover dat er ook dit keer een fietsrit georganiseerd werd door de Zondagmorgen bikers.

De verkeersveiligheidsmaand, gestart op 15 augustus, is bijna ten einde en het is bij de laatste edities gebruikelijk dat er op zijn minst een fietsrit in voorkomt.

Fietsers behoren tot een kwetsbare groep in het verkeer. Het is dus nog steeds nodig om de andere weggebruikers erop te attenderen rekening met deze groep te houden.

Gewapend met fiets en al, sommigen ook met helm, toog een groep van 26 sportievelingen richting Leonsberg. Lucien Arduin, die de Zondagmorgen bikers enkele jaren geleden oprichtte, was blij dat het ondanks de covid-situatie door kon gaan. Jammer genoeg zonder politiebegeleiding, maar het geheel verliep zonder problemen.

Dat velen denken dat alleen het gemotoriseerd verkeer tot het ‘echte’ verkeer behoort, maakt dat fietsers zich niet altijd veilig voelen in het verkeer. Er zijn heel weinig fietspaden in ons land en het beleid schijnt daar ook niet op gericht te zijn.

OOK INTERESSANT
Deskundigheid en integriteit ontbreken in Surinaamse politiek, zegt waarnemer

Menigeen denkt daarom twee keer na of die nu wel of niet op het fietszadel wil voortbewegen. Automobilisten vergeten maar al te vaak dat ze een strook aan de linkerkant moeten vrij houden voor langzamer verkeer zoals fietsers en/of bromfietsers.

Die groep zie je daarom ook gewoon op voetpaden of op de berm rijden daar waar ze geen ruimte hadden. Dat kan ook gevaarlijk zijn met name voor voetgangers.

Ook al hebben wij geen fietscultuur hier wil dat nog niet zeggen dat wij fietsers als lastig moeten beschouwen. Alertheid is belangrijk ten alle tijden als wij deelnemen aan het verkeer. Ook fietsers behoren zich fatsoenlijk te gedragen en goed uit te kijken in het verkeer.

OOK INTERESSANT
Kapster overvallen, mishandeld en beroofd bij thuiskomst

Bij de Zondagmorgen bikers is men dat wel gewend en de groep die deels voor hun gezondheid of voor de gezelligheid meereed, let ook op elkaar. Het gaat om het stimuleren van het fietsen, een goedkoper transportmiddel, maar ook het land leren kennen.

Er worden van te voren routes gepland, korte tot behoorlijk lange afstanden en het gaat niet om racen. Men doet het ook niet alleen des zondags.

Indien we naar verantwoord en veilig verkeer willen gaan, dan moeten alle deelnemers aan het verkeer, van voetgangers tot truckchauffeurs, op de hoogte zijn van bestaande fatsoen-en verkeersregels.

Als wij dat allemaal iedere keer weer blijven doen, dan wordt deelnemen aan het verkeer zoals fietsen, een stuk aangenamer. De enthousiastelingen van afgelopen zondag zullen daar zeker blij om zijn.

Korps Suriname Verkeervrijwilligers