FIBOS moderniseert onderwijsaanbod tijdens temidden van coronapandemie

GFC NIEUWSREDACTIE- “Skoro Doro” is een onderwijsprogramma ontwikkeld door de bij FIBOS aangesloten schoolbesturen.

Met Skoro Doro brengt FIBOS het onderwijs dichterbij leerlingen, namelijk naar de huiskamer, door middel van schoollessen en andere educatieve films op de televisie en op alle gangbare online platformen zoals YouTube en Facebook.

Skoro Doro is onderdeel van een grote digitaliseringslag van FIBOS in transformatie naar Distance and Blended learning in Suriname.

Het ontstaan van Skoro Doro

De Covid-19-pandemie houdt de wereld inmiddels langer dan een jaar in zijn greep.

Wereldwijd is gebleken dat fysiek onderwijs een enorme uitdaging is geworden, zo ook in Suriname.

Daar waar fysiek onderwijs niet meer mogelijk was, werd afstandsonderwijs een must.

Tegelijkertijd had FIBOS al een lang gekoesterd termijn doel om haar onderwijs te moderniseren en beter af te stemmen op de leerstijlen van haar leerlingen en op de onderwijsontwikkelingen in de wereld.

FIBOS is vanwege de pandemie versneld aan de slag gegaan door gezamenlijk te kijken naar wat er voor nodig is om het onderwijsproces weer op de rails te krijgen. Dit met het oog, om de onderwijsachterstanden niet verder te laten oplopen. Zo is het format van Skoro Doro TV ontstaan.

De onderwijslessen worden door dit format uniform gemaakt, duurzaam geregistreerd vastgelegd en beschikbaar gesteld voor grotere delen van de doelgroep.

Skoro Doro wordt dagelijks uitgezonden op Suprême TV kanaal 22.2. Daarnaast zullen alle programma’s ook te zien zijn op de FIBOS YouTube “FIBOS Edumedia” Channel en de Facebook “FIBOS-Educatie” Pagina.

De FIBOS wil met deze vorm van onderwijs een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuw onderwijsmateriaal die passend is aan de tijd, met het oog op bredere inzet van ‘Distance en Blended learning’.

De Skoro Doro edities zijn door leerkrachten gepresenteerde video schoollessen van maximaal 15 minuten per editie.

De inhoud van de lessen is tot stand gekomen door de gezamenlijke inzet van deskundigen die aan de FIBOS verbonden zijn en door de FIBOS zijn aangetrokken.