fbpx

FIBOS-leden willen niet langer afhankelijk zijn van ministerie

De leden van de Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) zijn het erover eens dat zij niet langer afhankelijk kunnen zijn van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) voor wat betreft de subsidiëring van de ouderbijdrage. Daarom zal met ingang van het schooljaar 2018-2019 bij de inschrijving van de kinderen de ouderbijdrage rechtstreeks aan de ouders in rekening worden gebracht.

Benadrukt wordt dat niet het volledige bedrag, van SRD 406, door belast zal worden aan de ouders. Gekozen is voor een gefaseerde invoering van de reële kostprijs. De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is als volgt vastgesteld: GLO SRD 250, Mulo SRD 275 en LBO SRD 300.

In november 2017 hebben de bijzondere schoolbesturen verenigd in FIBOS gezamenlijk een consultant ingehuurd om de reële kosten te berekenen per kind per jaar op GLO, MULO en LBO niveau. Leden van FIBOS hebben financiële data met betrekking tot de operationele kosten van hun scholen aangeleverd om tot de kostprijsberekening te kunnen komen.

BEKIJK OOK
President Santokhi ontvangt nationaal instrument Trinidad

Uit de verkregen data en de berekening van de consultant blijkt thans, dat de kostprijs per leerling per jaar SRD 406 bedraagt. Dit bedrag is exclusief leerboeken. De leden van FIBOS zijn akkoord gegaan met de uitkomsten van de consultant, zegt de organisatie in een persbericht.

De kosten voor onderwijs zijn onderdeel van het subsidiebeleid van MinOWC. Echter is deze subsidie de afgelopen jaren steeds te laat of onvolledig uitbetaald, wat tot vervelende situaties heeft geleid, stelt FIBOS.

Tijdige uitbetaling van deze subsidie garandeert dat de voorbereiding op het nieuwe schooljaar zorgvuldig, efficiënt en ruim vóór de start van het schooljaar kan plaatsvinden. “De focus van de scholen kan dan daar gelegd worden waar het hoort: het onderwijs en de leerling”, aldus FIBOS.(GFC)