FIBOS: geen ouderbijdrage van SRD 120 schooljaar 2017-2018

De schoolbesturen verenigd in de Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) maken in een persbericht bekend, dat de regering op 8 augustus 2017 alle schoolbesturen schriftelijk in kennis gesteld heeft alsnog de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 te subsidiëren.

De regering heeft de schoolbesturen toegezegd, dat zij uiterlijk 31 augustus 2017 80% van de ouderbijdrage in hun bezit zullen hebben. Het restant van 20% zal uiterlijk 28 februari 2018 uitgekeerd worden aan de schoolbesturen.

“Wij gaan er van uit dat de overmakingen inderdaad op gestelde termijnen zullen plaatsvinden. Dit betekent dat de ouders/verzorgers (vooralsnog) de ouderbijdrage van SRD 120 niet hoeven te betalen.

De ouders/verzorgers die reeds het bedrag van SRD 120 hebben betaald, zullen dit bedrag van de desbetreffende schoolbesturen terug ontvangen.

Vanwege alle administratieve procedures die wij gereed moeten maken, zal terugbetaling na 1 september 2017 plaatsvinden”, schrijft FIBOS.

Over de restitutie van het bedrag wordt verzocht de berichten in de media te volgen.

De bedragen voor materiaalkosten, door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vastgesteld, zijnde: GLO SRD 65 – Mulo SRD 70 – Lbo SRD 125 dienen nog wel door de ouders betaald te worden. Ingeval deze bedragen reeds betaald zijn, komen ze dus niet in aanmerking voor restitutie, schrijft FIBOS verder.

Het bericht is ondertekend door:
Stichting Onderwijs der EBGS
Stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO)
Surinaamse Moslim Associatie (SMA)
Sanatan Dharm Stichting Scholen met de Bijbel
Stichting Waaldijk College
African Methodist and Episcopal Church (AMEC)
Evangelische Methodisten Gemeente (EMG)
Islamitische Gemeente Suriname (SIS) Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker Weslyaanse Gemeente.
(GFC)

Overige berichten