Feydrasi fu Afrikan Srananman: Wij hebben niet geleerd uit het verleden

GFC NIEUWSREDACTIE- Op 20 februari zal het 228 jaar geleden zijn dat een karaktervolle Surinaamse verzetsstrijder “Boni” om het leven is gebracht.

Boni was de zoon van een weggelopen tot slaaf gemaakte die gedurende jaren verbeten strijd voerde tegen de slavenhouders en die probeerde de verschillende groepen van weggelopen tot slaaf gemaakten in het binnenland te verenigen.

Op 20 februari 1793 werd Boni echter, ten gevolge van verraad vermoord.

Voor de Feydrasi is Boni een sprekend voorbeeld van hoe door goede samenwerking, doorzetting en opoffering je doel te bereiken.

Het is hem namelijk jarenlang gelukt om de slavenhouders bijna tot wanhoop te brengen door zijn manier van aanpak.

Jammer genoeg werd hij vanwege verraad binnen eigen gelederen van het leven beroofd.

Echter moeten wij tot onze verontrusting constateren dat wij nog steeds niet geleerd hebben uit het verleden en tot heden geneigd zijn om te trachten middels onderling verraad en afgunst onze doelen te bereiken.

Daarbij wordt door menigeen onder de eigen doelgroep het gebeuren rond Boni en andere helden uit die tijd vaak afgedaan als een verhaal van ver v66r onze tijd, zonder enig respect naar de voorouders toe.

De Feydrasi zet zich daarom steeds in om middels het belichten van de successen, maar ook wel de mislukkingen van helden uit ons verre, maar ook vrij recente verleden, de doelgroep tot nadenken te stimuleren, zodat zij gaan inzien dat alleen middels doorzetten, samenwerken, eerlijk zijn naar elkaar toe, maar vooral offers brengen en prioriteiten stellen, beoogde doelen bereikt kunnen worden.

Gaandeweg is de Feydrasi echter tot het inzicht gekomen, dat er veel schort aan met name het veftrouwen tussen exponenten van de doelgroep onderling.

Dat is dan ook de reden dat ook dit jaar door de Feydrasi fu Afrikan Srananman, weer is uitgeroepen tot het jaar van pardon, omdat volgens de Feydrasi er pas gewerkt kan worden aan de geconstateerde problemen, nadat er een algemeen pardon komt binnen alle geledingen van voornoemde doelgroep.

De Feydrasi zal daarin als boodschapper het voortouw nemen en is nu samen met andere exponenten uit de doelgroep bezig, om aan dit proces meer gestalte te geven.

De activiteiten in verband met de herdenking van Boni vinden plaats op 20 februari bij het Kwaku monument.