Festiviteiten Nationale Verbroederingsdag verschoven

GFC NIEUWSREDACTIE- De Nationale Commissie Jubileumjaren 2023 in Suriname is hard bezig met de voorbereiding op de komende activiteiten.

Bij de installatie van de commissie is afgesproken dat er na elke activiteit een evaluatiegesprek gehouden wordt met president Chandrikapersad Santokhi. Daarnaast worden de voorbereidingen op de komende vieringen besproken.

Tijdens de laatste bespreking met de president is besloten om de activiteiten van de Verbroederingsdag te verschuiven naar het weekend van 23-24 september vanwege het feit dat Santokhi zijn toespraak zal houden tijdens de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die plaatsvindt van 18 tot 26 september.

De commissie heeft dan nog de missie van de Chinese immigratie in de planning. “Daarna heeft de commissie verschrikkelijk veel huiswerk, want dit moet in een duidelijk jubileumverslag komen, zodat de zaak geïnstitutionaliseerd kan worden” meldt Stanley Dijksteel, ondervoorzitter van de commissie.

Dijksteel geeft aan dat president Santokhi tot nu toe tevreden is over de activiteiten die reeds zijn uitgevoerd door de commissie. “Het staatshoofd houdt echter nog altijd de vinger aan de pols. De eenheidsgedachte moet duidelijk tot uiting komen en hij probeert daar echt druk op te zetten”, stelt Dijksteel.

OOK INTERESSANT
Verkeersveiligheidsmaand afgesloten met 5 doden

Gezien de festiviteiten van de Javaanse immigratie, de Dag der Inheemsen, en de Portugese immigratie elkaar nauw opvolgden is er geen evaluatie mogelijk geweest.

In de bijeenkomst met de president is de focus meer geweest op de Dag van Nationale Verbroedering op 21 september en de Fosten Kukru Fesa, welke gehouden zal worden van 25 t/m 27 augustus op het Onafhankelijkheidsplein.

De commissie is drukdoende met de voorbereidingen van deze Fosten Kukru Fesa, waar alle bevolkingsgroepen de ruimte zullen krijgen om een ruime variëteit aan authentieke gerechten te presenteren aan het publiek. Deze wordt georganiseerd door het Directoraat Cultuur en haar private partners, ondersteund door de NCJ.