fbpx

Ferrier: veiligheid rond scholen Latour opgevoerd

De ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C), Justitie en Politie en Defensie, hebben de veiligheid van de scholen te Latour opgevoerd.

Een aantal scholen is de afgelopen dagen doelwit geweest van roofovervallen, waarvoor De Nationale Assemblee al dringende aandacht van de regering heeft gevraagd. Onderwijsminister Lilian Ferrier zei in het parlement dat de surveillance van de politie kort na de gebeurtenissen zichtbaar en onzichtbaar is opgevoerd.

Vrijdag zijn ook militairen reeds in de vroege ochtend op de scholen geplaatst, in de eerdergenoemde omgeving om zodoende de veiligheid van leerlingen en leerkrachten te garanderen. Uit de rapportage die is binnengekomen, blijkt volgens minister Ferrier dat de rust op de scholen is teruggekeerd.

BEKIJK OOK
Dit jaar ook een Nationaal Compliance Congres in Suriname

Kort nadat de leerkrachten en leerlingen opgeschrikt werden door de roofovervallen, heeft het ministerie van Onderwijs gezorgd voor de nodige begeleiding. Met de interventie vanuit de overige ministeries spreekt de bewindsvrouw de hoop uit dat de onderwijsgevenden en leerlingen gerustgesteld zijn.

Het begeleidingsteam blijft beschikbaar voor degenen die daartoe nog de behoefte hebben, aldus minister Ferrier.