fbpx

Ferrier hoopt dit jaar schooljaar ook op sfeer van acceptatie, respect en waardering

GFC NIEUWS- “Een terugblik op het afgelopen jaar toont een lichte verbetering in de positieve richting. Het was een jaar van rust in het onderwijs en betere toetsuitslagen. Maar dit zijn slechts de eerste stappen.

“Ik wil hierbij dankzeggen aan al de leerkrachten en schoolleiders , en de bonden die hieraan een bijdrage hebben geleverd. En ik spreek de hoop uit dat we ook dit schooljaar in een sfeer van acceptatie, respect en waardering de dialoog kunnen voortzetten, “aldus een oproep van de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Lilian Ferrier.

In verband met de start van het nieuwe schooljaar heeft de minister leerlingen, studenten, leerkrachten en ouders toegesproken. Hieronder de toespraak van de minister:

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. De kinderen kijken ernaar uit om vol goede moed weer naar school te gaan.

Ouders en verzorgers hebben hun best gedaan om voor hun kinderen alles in orde te maken: uniform, schooltas met inhoud, nieuwe schoenen of patta’s!

En de leerkrachten hebben zich ook al voorbereid op de aanvang van het schooljaar 2019-2020.

Maar nog veel meer mensen staan klaar om hun diensten aan te bieden in verband met het begin van de scholen. Ik denk aan de bus en boot vervoerders, de kleine zelfstandigen die brood en maaltijden klaarmaken voor de kinderen , schoonmaakploegen , en nog veel meer.

De drukte zal daarom op 1 oktober duidelijk te merken zijn in het verkeer. Eni k doe van hieruit ook een beroep op de weggebruikers om extra voorzichtig tezijn in het verkeer, vooral in de omgeving van de scholen.

Onderwijs vormt de basis voor onze toekomst. Immers door het onderwijsproces worden onze opgroeiende jeugd klaargemaakt om deel te nemen aan de productie voor verdere ontwikkeling van ons land. Daarom is het van belang dat we met zijn allen het beste geven om dit gezamenlijk doel te realiseren.

Ons onderwijssysteem moet mannen en vrouwen vormen die in staat zijn nieuwe dingen te ontdekken, oplossingen te vinden voor problemen en kritisch te kunnen volgen hetgeen in hun omgeving en in de wereld gebeurt. Kinderen moeten in de 21 ste eeuw niet meer herhalen wat wij en de generatie voor ons hebben gedaan.

Kinderen van de 21ste eeuw hebben andere vaardigheden nodig om de hedendaagse uitdagingen aan te kunnen. Daarom is er een andere manier van onderwijs nodig; een andere methodologie en een andere manier van toetsen; niet langer prestatiegericht, maar als ondersteuning van de leerling tijdens het leerproces.

De rol van de leerkracht zal steeds meer moeten veranderen en door trainingen en aanbieden van nieuwe curricula en materiaal zal het onderwijs grotere uitdagingen omvatten.

Deze hangen ook samen met onze multiculturele diversiteit, onze internationale en regionale verplichtingen en onze economische positie in de wereld. Hierbij is de betekenis die ons milieu heeft voor de wereld van groot belang. We zijn niet voor niets nummer 1 als het gaat om ons met Amazonebos bedekt oppervlakte.

Als we beseffen dat we een klein maar rijk land zijn, dan moeten we ons op een andere manier in de wereld profileren: Door vrede, gastvrijheid, en verdraagzaamheid uit te stralen. Respect voor het anders zijn van de ander en beseffen dat daarin juist het bijzondere van ons allemaal gevonden kan worden.

BEKIJK OOK
Carla Boëtius – Geldorp wint communicatie award 2022

Al deze gedachten worden nu vertaald in het onderwijs proces. Het traject van vernieuwingen in het onderwijsproces is ingezet en zal ook in het komend schooljaar verder voortgang vinden.

Het betreft een integrale benadering van de de leerstof waarbij ook aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl (basic life skills), het schoonhouden van onze omgeving , de effecten van climate change, maar vooral ICT (Informatie –en Communicatie Technologie).

We zullen onze geschiedenis, aardrijkskunde en oriëntatie op de wereld benaderen vanuit onze eigen Surinaamse bril, zodat de kinderen aantoonbaar trots zijn op hun nationaliteit en burgerschap.

Een terugblik op het afgelopen jaar toont een lichte verbetering in de positieve richting. Het was een jaar van rust in het onderwijs en betere toetsuistlagen. Maar dit zijn slechts de eerste stappen.

Ik wil hierbij dankzeggen aan al de leerkrachten en schoolleiders , en de bonden die hieraan een bijdrage hebben geleverd. En ik spreek de hoop uit dat we ook dit schooljaar in een sfeer van acceptatie, respect en waardering de dialoog kunnen voortzetten .

Tegelijkertijd zullen we bekende knelpunten binnen het onderwijssysteem verder aanpakken. Het betreft onder ander ons toetssysteem en waardering van de competenties van de leerlingen.

Het onderwijstoezicht, door verzelfstandiging verbetering van het inspectieapparaat. Het duidelijker functioneren van de planunit waardoor project uitvoering en de monitoring daarvan meetbaar zal zijn.

De verdere verbetering van de schoolomgeving, lokalen, toiletten, terreinen zal nog harder aangepakt moeten worden.

Maar tegelijkertijd zal er meer gelet worden op goed bestuur van directeuren en schoolleiders, de juiste performance en attitude van de leerkrachten en goede communicatie met het ministerie. En natuurlijk de waardering van de leerkrachten!

Op het ministerie hebben we het afgelopen jaar ook bewust het traject van kwaliteitsverbetering ingezet volgens het Baldridge model. De ambtenaren hebben middels zelfreflectie met elkaar hun afdeling geëvalueerd en procedures opgesteld om de resultaten van het werk te verbeteren.

Ook wat de financiële transparantie betreft zullen we doorgaan meer verantwoording te vragen van elkeen die daarvoor verantwoordelijk is.

Leerkrachten, ouders en verzorgers, directeuren en schoolleiders laten we beseffen dat we allen het beste willen voor onze kinderen en jongeren. We willen goede resultaten, blijde kinderen en een prettige sfeer op school.

Onze focus is gericht op het kind! Ons doel is de potentie van het kind zoveel mogelijk tot ontwikkeling brengen. Dat vraagt van ons goed leiderschap en optimale inzet.

Om de beste resultaten te halen zullen we ons kritisch moeten opstellen, mee moeten denken aan noodzakelijke vernieuwingen, samenwerken aan een goede organisatie van het onderwijsproces, goed plannen en ons toekomstgericht inzetten.

Bonden, directeuren, schoolleiders, inspecteurs, alle onderwijsgevenden, ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, wetenschap en cultuur ik roep u op uw sociale verantwoordelijkheid op u te nemen en het beste wat u hebt te geven aan de ontwikkeling van de jeugd van Suriname. Onze kinderen zijn het 100% waard.

Een fantastisch schooljaar toegewenst!