fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Feestelijke ingebruikname kantoorruimte BvB Saramacca-Leiding

Burgers die ingeschreven staan op het Bureau voor Burgerzaken (BvB) Saramacca- Leiding, hoeven geen lange afstanden meer af te leggen om diensten uit het Bevolkingsregister (B.R.) af te nemen.

Donderdag heeft de ingebruikname van een eigen kantoorruimte van het BvB Saramacca-Leiding plaatsgevonden aan de Chandie Shawweg, naast de politiepost. Voorheen was BvB Saramacca-Leiding gehuisvest in het gebouw van het bureau Wanica- Leiding aan de Commissaris Weytingweg.

Voorlopig kunnen personen ingeschreven op het BvB Saramacca- Leiding hun Burgerlijke Stand (B.S.) diensten, nog betrekken op het BvB Wanica- Leiding. Het streven is om binnen drie maanden de B.S.-diensten ook beschikbaar te stellen op dit bureau. De Burgerlijke Stand diensten, betreffen onder andere: de registers van Geboorten, Overlijden, Erkenningen, Huwelijken en Echtscheiding.

Voorheen konden personen van Saramacca-Leiding ook bepaalde B.R. -diensten betrekken op het BvB Saramacca-Jarikaba. Met de ingebruikname van de eigen kantoorruimte is deze tijdelijke regeling komen te vervallen.

Districtscommissaris (dc) Sarwankoemar Ramai is de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), onder wie het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) ressorteert, zeer erkentelijk. “U weet dat het district Saramacca een landbouw district is en de factor tijd is iets waarover landbouwers niet zoveel beschikken”. Met de komst van het bureau besparen zij reistijd om hun burgerzaken in orde te maken, zegt de dc.

OOK INTERESSANT
OW start pilotproject ‘Het handmatig ophalen van kanalen’

Dennis Menso, directeur van het CBB, zegt dat hiermee de dienstverlening aan de gemeenschap wordt vergemakkelijkt. “Ik zeg altijd CBB is dienstbaar, het geeft een goed gevoel om dienstbaar te zijn. Vandaag gaat een wens van niet alleen de gemeenschap in vervulling, maar ook van de regering.” Menso bedankte ook de desbetreffende afdelingshoofden die zich hebben ingezet voor de realisatie van de dependance.

Aangezien het CBB betrokken is bij de geboorte en het overlijden in de samenleving, heeft minister Mike Noersalim van BiZa, voor de start van toespraak een minuut stilte in acht genomen in verband met het tragische overlijden van vijf peuters eerder deze week.

“De regering wil ervoor zorgen dat lijden en last van onze Surinaamse burgers wordt afgenomen”, zegt minister Noersalim. Daarbij noemde hij ook de post Boskamp die nog in gereedheid wordt gebracht. “Wij zijn in de kustvlakte bezig en ook in verre omstreken.” Hij drukte de medewerkers verder op het hart om klantvriendelijk te blijven en het gebouw goed te onderhouden.

Er zijn ruim 4000 personen ingeschreven op het BvB Sarmacca-Leidingen.