fbpx

Feestelijke heropening de Nieuwe Grond Markt

GFC NIEUWS- De Nieuwe Grond Markt in Wanica heeft haar deuren feestelijk heropend.

Dit geschiedde woensdag in verband met het 40-jarig bestaan van de markt. Het dagelijks bestuur van de markt ligt in handen van de Coöperatie Vereniging Zondagse markt te Nieuwe Grond (Covezomag).

De officiële heropening is verricht door vicepresident (vp) Ashwin Adhin. Naast de vp waren aanwezig: de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Vijai Chotkan en de districtscommissarissen (dc) Audrey Hankers en Wedperkash Joeloemsingh, Sarwankoemar Ramai en onderdirecteur Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Ashwin Ramdin.

Voorzitter Ramchandra Lachman van bovengenoemde coöperatie kijkt heel tevreden terug op alles wat zij tot heden hebben kunnen realiseren.

Één van de behaalde doelen is, dat de markt niet alleen bestaat uit een groenten en fruit hall, maar ook ruimten voor handel van niet agrarische producten én een trainingszaal, waarvan eenieder gebruik kan maken voor trainingen.

BEKIJK OOK
Tijdens ECD-controle in Latour en Helena Christinaweg diverse overtredingen geconstateerd

Lachman vertelt dat de markt geleidelijk een centrale locatie aan het worden is voor personen van Latour tot Lelydorp.

Er kunnen ook betalingen gedaan worden bij het incassokantoor van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) die ook daar gevestigd is.

De voorzitter bedankte de regering voor alle ondersteuning die zij krijgen bij de realisatie van hun plannen.

Landbouwonderdirecteur Ramdin hield namens minister Rabin Parmessar een toespraak. Daarbij gaf hij aan, dat de markt mag rekenen op verdere ondersteuning van het ministerie.

Vanuit het beleid van LVV-minister Parmessar, wordt echter wel van de landbouwers geëist dat zij zich houden aan de voorwaarden met betrekking tot voedselveiligheid, en wel het telen van gewassen volgens de regels van Goede Agrarische Praktijken.

Veilig en voldoende voedsel is een recht van elke Surinaamse burger.