fbpx

Federatie van Surinaamse Agrariërs ondersteunt VEAPS inzake afwijzing overeenkomst LVV/ LR Group

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) staat volledig achter het standpunt van haar lidorganisatie de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) met betrekking tot de afwijzing van de overeenkomst die door ex-minister Soerdjan van LVV is ondertekend met de LR group uit Israël voor het opzetten van een Agro Industrial Park (AIP) in Suriname.

FSA, als overkoepelende paraplu organisatie bestaande uit 14 lidorganisaties uit de agrarische sector, heeft als hoofddoel het behartigen van de belangen van haar leden en dient als schakel tussen de totale agrarische sector en de beleidsmakers.

Het is zeer zuur dat de Surinaamse regering garant staat voor een lening van € 67 miljoen voor de activiteiten van de LR group, terwijl de FSA vaak gepleit heeft voor ondersteuning aan de eigen Surinaamse agrarische ondernemers.

De FSA kan het niet bevatten dat met deze overeenkomst diverse subsectoren in de agrarische sector worden bedreigd in hun voortbestaan, terwijl met ondersteuning van de Staat de LR group wordt voorzien.

Waarom ondersteunt de Surinaamse regering een buitenlandse contractor met zulke gunstige faciliteiten, terwijl de Surinaamse agrariër deze allemaal moet ontberen.

De FSA vindt het onvoorstelbaar dat terwijl het ministerie van LVV, de National Plant Protection Organization (NPPO), exporteurs en boeren hun uiterste best doen om de productie van landbouwproducten volgens “Goede Agrarische Praktijken (GAP)” voorschriften te doen om onze lokale productie te verbeteren en onze exportmarkt in de EU te behouden de agrarische sector geconfronteerd wordt met deze onvoordelige overeenkomst voor Suriname.

BEKIJK OOK
Moeder doet aangifte tegen neef partner voor verkrachting van haar 19-jarige dochter met verstandelijke beperking

Ook de producenten in de melkvee- en pluimveesector zijn zeer verbaasd over de plannen van de LR group.

De afgelopen jaren zijn er investeringen gedaan om de sectoren te behouden voor Suriname. Met deze overeenkomst wordt “het licht in de tunnel gedoofd”, en is deze overeenkomst a-nationaal.

De FSA hekelt bovenal de clausule in de overeenkomst dat de overheid geen enkele bemoeienis mag hebben met de uitvoering van het project op straffe van een boete. Dit leidt tot een situatie waarbij “een vreemdeling” die door de Overheid wordt gesteund, diezelfde overheid wellicht typeert als “vreemdeling” binnen haar eigen landsgrenzen.

De FSA verzoekt president Desi Bouterse om de overeenkomst met de LR group aan een nadere studie te onderwerpen en verzoeken hem om de nodige maatregelen te treffen zodat de Surinaamse agrariër zich verder kan ontwikkelen en onze eigen productie en export kan worden vergroot.