fbpx
Federatie van Surinaamse Agrariërs hekelt oneerlijke behandeling LVV

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het voornemen om een overeenkomst te tekenen met de Cassava Factory Suriname (CASAFAS), waarbij een beroep gedaan wordt op LVV om een proportioneel deel van de investering op zich te nemen.

LVV dient primair prioriteit te geven aan de agrarische sector met het beschikbaar stellen van kennis en kunde, en waar nodig financiële ondersteuning voor de facilitering van de agrarische productie door de FSA van harte wordt ondersteund, heeft de FSA ernstige bezwaren tegen het voornemen van LVV om een overeenkomst te tekenen met CASAFAS / De Molen.

De FSA zal in deze fase geen inhoudelijke reactie geven op het businessmodel van CASAFAS / De Molen, maar wel een reactie op het beleid van LVV. Het beleid van LVV dient transparant, open en duidelijk te zijn naar de samenleving in het algemeen en naar alle stakeholders en agrarische ondernemers.

De FSA is de mening toegedaan dat van het bovenstaande geen sprake is, en stelt dit via deze memo aan de orde.

Overwegende:

1. Dat voor het aantreden van een nieuwe Regering, LVV op de valreep een overeenkomst wenst te sluiten met CASAFAS / De Molen, er ernstige twijfels opkomen bij de FSA;

2. Dat de FSA op het laatste moment voor de ondertekening van de overeenkomst wordt gekend door LVV;

3. Dat de uitvoering van dit project leidt tot oneigenlijke concurrentie en ernstige gevolgen voor de overige lokale cassave telers die zonder overheidssteun produceren zal hebben;

4. Dat de Staat nooit ondersteuning heeft geboden aan de cassavetelers die geïnvesteerd hadden in vergroting van hun cassave aanplant t.b.v. Innovative Agro Processing Industries NV (IAP) die zij uiteindelijk niet kwijt konden aan IAP;

5. Dat de uitvoering van dit project in deze vorm de belemmeringen die de agrariërs dagelijks in hun operaties ondervinden absoluut niet helpt oplossen;

Verzoek CASAFAS / De Molen aan LVV

De totale investering bedraagt USD 3,11 miljoen, waarvan USD 1,15 miljoen bestemd is voor de aanschaf van equipment. De totale benodigde investering zal worden verworven via het aangekondigde productiefonds tegen een rente van 3% per jaar en een terugverdientijd van 7 jaar.

CASAFAS / De Molen stelt in hun aanvraag dat een significant gedeelte van de investering niet nodig is, indien LVV het op zich neemt de kosten van USD 1,15 miljoen voor de cultivatie van de machinerieën.

Kritische opmerkingen FSA

De FSA heeft geen moeite als CASAFAS / De Molen het project uitvoert met haar eigen middelen. Uitvoering van het project met gebruikmaking van middelen van de samenleving noopt FSA tot de volgende kritische kanttekeningen:

1. Is het productiefonds al operationeel? Zo ja, waarom geeft LVV geen ruchtbaarheid hiervan, terwijl de FSA herhaaldelijk informatie hieromtrent heeft gevraagd? Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de faciliteiten vanuit het productiefonds?

2. Waarom kiest LVV ervoor om een groot importbedrijf te voorzien van middelen uit het productiefonds, terwijl bestaande agrarische ondernemers de afgelopen jaren financiële steun hebben moeten ontberen?

3. Heeft de leiding van LVV de kritische opmerkingen van de deskundigen van LVV meegenomen in de besluitvorming over dit project? Zo ja, wat is het oordeel van de leiding van LVV hieromtrent?

4. CASAFAS / De Molen heeft geen ervaring met de teelt noch verwerking van cassave. Vele boeren hebben geïnvesteerd in de verhoging van hun cassaveproductie, nadat er afspraken waren gemaakt met IAP. Helaas heeft IAP zich nooit aan de afspraken gehouden en geen cassave afgenomen van de boeren.

De boeren zijn door deze handelingen van IAP in ernstige problemen geraakt. Velen hadden leningen genomen tegen ongunstige rentepercentages om de cassaveproductie te verhogen. LVV is deze cassavetelers in district en binnenland nooit tegemoetgekomen. De cassavetelers hebben ondanks het IAP-debacle op eigen kracht de sector overeind gehouden.

Wat is de rede dat LVV nu wel een importbedrijf zonder ervaring in de cassaveteelt tegemoet wil komen met een USD 3,11 miljoen financiering tegen 3%?

De afgelopen jaren zijn er diverse projecten uitgevoerd ter versterking van de cassave waardeketen, gericht op de ontwikkeling van de cassavesector. Door publieke- en private partijen zijn diverse initiatieven geïnitieerd. CASAFAS / De Molen heeft nooit hierin geparticipeerd of verantwoordelijkheid willen nemen.

Het verbaast de FSA dat LVV nu ondersteuning wenst te bieden aan dit project, terwijl de diverse stakeholders met eigen middelen de afgelopen jaren zich overeind hebben weten te houden.

Het zou van goed agrarisch bestuur getuigen indien LVV de stakeholders die zich de afgelopen jaren met eigen middelen hebben ingezet voor de ontwikkeling van de cassavesector zou ondersteunen.

De FSA wenst een gelijke behandeling van de Surinaamse agrarische ondernemers. Hierbij zijn vereist:

1. Verstrekking van informatie over het productiefonds aan de totale samenleving en in het bijzonder de agrarische ondernemers.

2. In verband met de COVID-19-crisis de bestaande agrarische ondernemers, die ernstig last ondervinden van deze crisis, tegemoet te komen zodat ze de negatieve gevolgen van de crisis kunnen overbruggen.

Na bestudering van het businessplan is de FSA van mening dat dit project niet feasible is en daarnaast is de FSA van mening dat dit gecategoriseerd kan worden als onethisch handelen van de overheid, om in deze tijd van crisis ervoor te kiezen om 1 private organisatie te ondersteunen met een immens groot bedrag, terwijl de rest van de agrarische sector aan het verzuipen is.

Aanbeveling: Dat LVV het verzoek van CASAFAS / De Molen in overweging neemt en afziet van de ondertekening van de overeenkomst en gelijke behandeling toepast naar alle agrarische ondernemers.

Meer nieuws

Medici oriënteren zich bij Rosebel

GFC NIEUWS- Zaterdag heeft een team van medische specialisten zich georiënteerd op de plant van Rosebel Goldmines (RGM) in Brokopondo. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Nog 11 positieve gevallen vandaag erbij

GFC NIEUWS- Nog eens 11 personen zijn vandaag positief getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Vanavond Covid-statement regering

GFC NIEUWS- De Surinaamse regering zal gelet op de recente ontwikkelingen ten aanzien van de Covid-19-pandemie, hedenavond een televisiestatement geven. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Drenkeling gered uit Surinamerivier

GFC NIEUWS- Het is omstanders vrijdag gelukt om een man die in de Surinamerivier was gesprongen te redden. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Ingezonden| Oom Jules Sedney

GFC NIEUWS- Het was op een zonnige vrijdagmorgen in november 1996, toen ik rond 11.30 uur na een vergadering op het commissariaat Nickerie, over de…

16 coronapatiënten vandaag naar huis

GFC NIEUWS- Vandaag mochten 16 coronapatiënten naar huis, nadat ze genezen werden verklaard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Herstart openbaar vervoer nog niet bekend

GFC NIEUWS- Het openbaar vervoer zal haar diensten maandag aanstaande nog niet hervatten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Surinamers voor Surinamers

GFC NIEUWS- De leden van Act Now Foundation, waaronder Elaine Harridat, Priscilla Abhilakh Missier en Moreno Jackson, samen met vrijwilliger Charella Jacobs, hebben de afgelopen…

FSA betreurt onjuiste berichtgeving LVV

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) betreurt de onjuiste berichtgeving van het ministerie van LVV in de media ten zeerste. Dikke vrouwen makkelijk…

Geen sprake van ontslag korpschef Prade

GFC NIEUWS- Berichten als zou korpschef Roberto Prade ontslag hebben genomen berusten op onwaarheid. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

DR-Commewijne krijgt district in bloei

GFC NIEUWS- De nieuwe districtsraad (dr) van Commewijne heeft de verantwoordelijkheid gekregen over een district dat in bloei is en mogelijk het snelst groeit van…

President Bouterse participeert aan Caricom-top

GFC NIEUWS- President Desiré Bouterse heeft vrijdag deelgenomen aan de 20ste Speciale Vergadering van de Conferentie van Caricom Staatshoofden, welke plaatsvond via videoconferentie. Dikke vrouwen…

Jaloerse hond doodt pasgeboren tweeling

GFC NIEUWS- Twee pasgeboren tweelingzusjes werden thuis aangevallen en gedood door de hond van het gezin. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

14 nieuwe Covid-19-gevallen, 13 genezen

GFC NIEUWS- Nog eens 14 personen zijn vandaag positief getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Radboudumc-artsen naar Suriname voor Covid-hulp

GFC NIEUWS- Vandaag vertrekt vanaf Schiphol een team van intensivisten, infectiologen, infectiepreventiedeskundigen en een microbioloog naar Suriname om ondersteuning te bieden bij Covid-zorg in Paramaribo….

“Afro-Surinamers moeten hun plek innemen”

GFC NIEUWS- “De Afro-Surinamers, moeten hun plek innemen, de voorouders van deze groep hebben in het verleden verschrikkelijke onderdrukte tijden meegemaakt in Suriname.” Dat kwam…

Besmette politici uit ICU

Paul Somohardjo (PL), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Jerrel Pawiroredjo (NPS) zijn donderdagmiddag ontslagen uit de Intensive Care Unit (ICU) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP)….

10 Covid-19-patiënten vandaag naar huis

GFC NIEUWS- Vandaag mochten nog eens 10 Covid-19-patiënten naar huis, nadat zij genezen zijn verklaard. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Ontsmetting partijcentrum Grun Dyari

GFC NIEUWS- Het NPS-partijcentrum Grun Dyari werd vanmorgen grondig ontsmet, nadat twee leden van de partij positief testten op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met…