FED voorziet CBvS van cash US-dollars

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft een eerste zending US-dollars ontvangen van de Federal Reserve Bank (FED) – de Centrale Bank van de Verenigde Staten – die deze maand een aanvang heeft gemaakt met het verlenen van valutadiensten aan de CBvS.

Dit is een primeur voor Suriname, omdat dit de eerste maal is dat de CBvS rechtstreeks door de Fed van cash US-dollars wordt voorzien.

Suriname behoort hiermee tot een zeer selecte groep van landen die voldoen aan de stringente voorwaarden die de Fed stelt voor het verzorgen van valutadiensten.

Aan de geldzending zijn maanden van intensieve voorbereiding vooraf gegaan uitmondend in een bezoek van een topdelegatie van de CBvS aan de Federal Reserve Bank of New York.

Zoals bekend, heeft de onrechtmatige inbeslagname van 19,5 miljoen aan eurobiljetten op 13 april 2018 door de Nederlandse justitie een zeer negatieve invloed gehad op de economie van Suriname, waaronder het drastisch teruglopen van de beschikbaarheid van contante US-dollars.

Door de inbeslagname van bedoelde geldzending vonden sindsdien namelijk geen geldzendingen naar en van het buitenland plaats, dus ook geen invoer van USD-bankbiljetten.

De thans van de FED ontvangen cash US-dollars zullen ingaande de komende week onder bepaalde voorwaarden beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de samenleving.

Ter bevordering van het internationaal betalingsverkeer vervoert de CBvS onder haar verantwoordelijkheid en conform een van haar wettelijke taken, geldmiddelen.

Gelet daarop is de inbeslagname niet verenigbaar met het volkenrechtelijk beginsel van staatsimmuniteit en kan Suriname op dit beginsel van internationaal recht een beroep doen.

De CBvS heeft haar verantwoordelijkheid genomen en vreemde valuta beschikbaar gesteld aan de commerciële banken ter garandering van een vlot en efficiënt verloop van het buitenlands betalingsverkeer en ter veiligstelling van de import van goederen.

Tegen de inbeslagname van de euromiddelen, heeft de CBvS een klaagschrift ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland.

Het klaagschrift wordt door de Rechtbank behandeld op de zitting van 5 november van dit jaar.

De CBvS heeft intussen nauw overleg gepleegd en succesvol onderhandeld met verschillende partijen, waaronder de Federal Reserve Bank, om geldverschepingen nog voor het einde van 2019 te bewerkstelligen.

Het is de bedoeling dat de relaties tussen de CBvS en de FED na deze geldzending verder worden uitgebouwd middels onder meer technische assistentie op het gebied van compliance en riskmanagement.

Foto: De CBvS-delegatie met in het midden Governor Robert van Trikt en Directeur Bankbedrijf Maikel Soekhnandan geflankeerd door George Soehawan en Rakesh Adhin, Coördinatoren Strategic Investment Department. (Foto R. Adhin)

Overige berichten