fbpx

FBBO bespreekt knelpunten gezondheidszorg met overheidsziekenhuisdirecteuren

Bij de proclamatie van de Federatie van Bonden bij Overheid Zorginstellingen (FBBO) op 18 oktober 2018 heeft de voorzitter, Lloyd Pool, aangegeven de overheidsziekenhuis directeuren te schrijven voor kennismaking en bespreken van knelpunten de gezondheidszorg rakende. Deze ontmoeting heeft plaatsgehad op 5 november in het ‘s Lands Hospitaal.

Bij deze gelegenheid zijn onder anderen besproken: de onderbezetting, het wegtrekken van personeel, het investeren in Human Capital en de rechtspositie van het personeel.

Voorts zijn er werkafspraken gemaakt, die ertoe moeten leiden dat er een gezonde werkrelatie wordt gecreëerd. Een van deze werkafspraken is dat de FBBO en de overheid ziekenhuisdirecteuren op kwartaalbasis bij elkaar zullen komen voor overleg.

OOK INTERESSANT
Regering komt met toelage voor gespecialiseerd zorgpersoneel om vertrek naar het buitenland tegen te gaan

De ontmoeting kan als zeer constructief beschouwd worden, meldt de organisatie. De volgende stap van de FBBO is schrijven naar de minister van Volksgezondheid om ontvangen te worden om ook daar knelpunten de gezondheidszorg rakende te bespreken.(GFC)