FAO-vertegenwoordiger en Buza-minister bespreken bilaterale relatie

Reuben Robertson, vertegenwoordiger van de Food and Agriculture Organisation (FAO), heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan Yldiz Pollack-Beighle, minister van Buitenlandse Zaken.

Bij deze gelegenheid heeft hij ook een kopie van zijn geloofsbrieven aangeboden aan de bewindsvrouw. De rode draad van dit bezoek was de bilaterale samenwerking tussen Suriname en de FAO.

Tijdens dit onderhoud heeft de minister verwezen naar het ‘Suriname Agriculture Market Acces Project’ (SAMAP), gefinancierd door de Europese Unie (EU).

Het doel van dit project is duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname te ondersteunen door middel van betere concurrentie en veiligere productie met als oogmerk een betere toegang tot de export markt; Het achterland is hierbij niet uitgesloten. “Producten zoals kokosolie en maripa olie staan klaar voor de export”, aldus de minister.

Laatstgenoemde heeft ook benadrukt dat Suriname potentie heeft om de voedselschuur van de Caribische Regio te kunnen zijn. Zij staat daarom steeds weer in contact met bilaterale en multilaterale partners om gezamenlijk het belang van de landbouw voor voedselzekerheid en voedselveiligheid te blijven benadrukken. Mede om dit oogpunt pleit de minister voor een eigen FAO-kantoor in Suriname.

Vanwege het belang van het verder ontwikkelen van de landbouw- en agro industrie, is hierover een passage gewijd in het meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) 2017-2021.

De FAO is sinds de afgelopen jaren een zeer belangrijke ontwikkelingspartner bij de uitvoering van programma’s op het gebied van voedsel en voedselveiligheid.

Robertson heeft zijn volledige ondersteuning toegezegd bij het creëren van een institutioneel raamwerk, teneinde Suriname te assisteren in uitdagingen op het gebied van een gezonde leefstijl.

obertson heeft als standplaats Georgetown, Guyana. Suriname is sinds 1975 lid van deze voedsel en landbouw organisatie. Dit bezoek vond plaats op woensdag 30 januari 2019, ten kantore van de minister.

Overige berichten