Familie Patandin doneert de ‘Vijf Juwelen’ en meer

GFC NIEUWS- Binnen de Hindoegemeenschap in Suriname zijn er weinig schrijvers van Hindoeliteratuur overgebleven.
De afgelopen jaren zijn de dichters en geestelijken waaronder pandiet Harridew Sahtoe en pandiet Balram Patandin tot hoger leven opgeroepen. Andere dichters en schrijvers hebben ook hoge leeftijden bereikt en vinden het jammer dat jongeren weinig interesse hebben om in de pen te klimmen ter behoud van dit stuk cultureel erfgoed.
De familie Patandin is bezig hun laatste voorraad van de “Vijf juwelen van het Hindoeïsme“ te schenken aan scholen. De uit 8 delen tellende leerrijke publicaties zijn voor de schoolbibliotheken geschonken in Nederland aan respectievelijk de Sarawatie school in Rotterdam en de Shri Vishnu school in Den Haag.
In Suriname is het Onderwijsbibliotheek, Shri Vishnu school, Mulo Kwatta, Lakhsmi school, Saraswasatie school, Shri Hanumanschool, Savitrie school en stichting OHM bedacht.
Hiermee wil de familie het erfgoed van wijlen pandiet Patandin als kennisbron achterlaten op de diverse scholen zodat jongeren de lessen voor goede levenswijze lezen, aanleren en toepassen in hun leven.
Op een eenvoudige manier zijn de 16 sankars (sacramenten), de hindoefeestdagen, bhajans (lofzang), de diverse kathas (vertellingen) uitgelegd in woord en met foto-illustratie materiaal.
OHM beraadt zich over hoe verder om te gaan met deze publicaties. Herdruk, eentueel aanvulling, correctie, distributie, gestegen prijzen is de discussie die nu gaande is om de voortgang wel of niet te overwegen van oude drukwerken.
OHM zelf heeft wat drukwerken ontwikkeld en ervaart ook de problematiek van het niet willen lezen van onze jeugd. De opmerking ‘alles is op internet’, klopt volgens de organisatie niet altijd, vooral niet als naslagwerk.