fbpx

Familie Baboeram staat niet achter acties Sandew Hira

Dit laat de familie in een verklaring aan de media weten. Sandew Hira, pseudoniem voor Dew Baboeram( foto), wiens broer ook werd doodgeschoten tijdens het 8 –decemberdebacle, neemt al enkele jaren partij voor hoofdverdachte Desi Bouterse. Die zou volgens zijn laatste berichten niet betrokken zijn bij de 8 decembermoorden.

Hieronder de verklaring van familie Baboeram:

Het is nu bijna 35 jaar geleden dat wij onze geliefde broer John Baboeram hebben verloren. Na anderhalf jaar te hebben gezwegen, voelen wij ons genoodzaakt om te reageren op de meest recente uitspraken van Sandew Hira (Dew Baboeram) over de 8 Decembermoorden. Wij kennen hem in gezinsverband als René.

Maar René, met wie wij samen met onze ouders lief en leed hebben gedeeld, bestaat niet meer. Op schoot van de hoofdverdachte heeft hij zijn integriteit en loyaliteit verloren.

Vanaf het begin, toen Sandew Hira in 2015 met zijn project “De Getuigenis” in de media kwam, hebben wij hem laten weten hoe wij als familie daarover dachten.

Aangezien hij onze kritiek niet op prijs stelde, heeft hij alle contacten met de familie verbroken. Wij hadden eerder geen behoefte onze gevoelens als familie in de openbaarheid te brengen om een mediacircus te voorkomen. Echter, de gekte duurt maar voort.

Na zijn compleet respectloze pogingen tot ‘verzoening’, werpt Sandew Hira zich nu via de media op als advocaat van de hoofdverdachte in het Decembermoordenproces. Wij hechten waarde aan de rechtsgang en menen dat de verdediging in de rechtszaal moet worden gevoerd en niet via de media door een politieke marionet van de hoofdverdachte.

Sandew Hira doet alsof alleen hij een integer geweten heeft, omdat alleen hij ook rekening houdt met leed van nabestaanden van slachtoffers van de binnenlandse oorlog. Wij merken echter dat hij niet eens weet wat moraal, fatsoen en integriteit inhouden. Zijn agenda is slechts gericht op zelfprofilering en daarbij ontziet hij niets en niemand.

OOK INTERESSANT
Bezoek Franse delegatie aan het Openbaar Ministerie

Met zijn acties doet hij niet alleen ons pijn, maar erger, hij bezoedelt de nagedachtenis aan onze ouders. Hij vindt het blijkbaar nodig hun een trap na te geven door te doen alsof zij hem zouden hebben achtergesteld ten opzichte van de andere kinderen. Niets is minder waar! Wij zijn opgegroeid in een hecht gezin, omgeven met de warme liefde van onze ouders. Alleen al door zulke nodeloze leugens te verkondigen, mist hij elk sprankje van geloofwaardigheid.

Gefaald in zijn pogingen om respect af te dwingen bij zijn omgeving, is Sandew Hira afgegleden tot spreekbuis van de man aan wiens handen bloed kleeft, ook het bloed van zijn broer.

De gevestigde naam die hij graag zou willen hebben, ontneemt hij zichzelf door mensen door het slijk te halen die zich niet meer kunnen verdedigen.
Wij hopen dat op basis van feiten die in de rechtszaal komen vast te staan, de verantwoordelijken voor de Decembermoorden worden bestraft.

Het is aan de rechter een oordeel te vellen. Dit is niet de taak van zelfbenoemd historicus en tegenwoordig ook zelfbenoemd jurist Sandew Hira.

Wij, de Familie Baboeram, distantiëren ons nadrukkelijk van Sandew Hira (Dew Baboeram) en van al zijn acties en beweringen”.(GFC)