Fake nieuws in de Hof van Eden

Nepnieuws, vanaf de laatste presidentsverkiezing in de VS een veel gebezigde term, is niets nieuws. De eerste verspreider van fake nieuws was zelfs actief anno Adam en Eva.

Dat was niemand minder dan Satan himself, onthulde paus Franciscus aan de bijna vooravond van wereldcommunicatiedag.

Zelf bood hij vorige week nog excuses aan omdat hij had geïnsinueerd dat Chileense misbruikslachtoffers zich schuldig maakten aan laster.

Het eerste nepnieuws werd verteld door de slang die de mens verleidde tot de oerzonde, in het verhaal over het verboden hapje in de Tuin van Eden.

“Dit is de strategie die werd gebruikt door de ‘scherpzinnige slang’, genoemd in het boek Genesis die, bij het begin van de mensheid, de auteur werd van het eerste nepnieuws” vertelde Franciscus aan journalisten.

Franciscus zal dit jaar op Communicatiedag benadrukken hoe schadelijk nepnieuws is voor de wereldvrede. Het thema dit jaar is het Bijbelboek Johannes, waar in vers 32 van het achtste hoofdstuk wordt gezegd: “Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden.” 

De paus beschuldigde enkele dagen terug misbruikslachtoffers dat zij de Chileense bisschop Juan Barros ten onrechte hadden beschuldigd; die zou seksueel misbruik door de eerwaarde Fernando Karadima onder het tapijt hebben willen schuiven.

Overige berichten