EZ start training bestuursopzichters Saramacca in prijscontroleprocedures

GFC NIEUWSREDACTIE- In navolging op het beleid van minister Saskia Walden om de districtscommissariaten te betrekken bij het uitvoeren van landelijke prijscontroles, zijn bestuursopzichters van Saramacca op 6 januari getraind in de procedures van prijscontrole.
De trainers van de afdeling Interne markt en Consumentenzaken van het ministerie van EZ, hebben enkele aspecten, die voorkomen op het veld belicht.
Daarbij is benadrukt, dat het decreet E-2A een belangrijke tool is bij uitvoering van prijscontroles. Andere onderwerpen, die tijdens de training onder andere aan de orde kwamen zijn: winstmargeberekening, letten op geijkte weegschalen, prijsaanduiding, vervallen goederen en smokkelwaar.
Districtscommissaris Sherin Bansi Durga van Saramacca, die het werk van het ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie ondersteunt, is ook gestart met een plan om de prijscontrole in haar district ter hand te nemen.
Ze juicht het initiatief van het ministerie van EZ toe, om haar bestuursambtenaren te trainen, zodat ze meer tools kunnen ontvangen om het werk beter te doen.
De training is goed ontvangen bij de groep van bestuursambtenaren. Het plan van de burgermoeder is ook erop gericht om gezonde concurrentie binnen de ondernemingen in Saramacca te ondersteunen.
Saramacca is het eerste district waar de trainingen zijn verzorgd en het is de bedoeling dat EZ ook de overige districten zal aandoen.

Overige berichten